Finalitza la reurbanització del carrer del Doctor Agell per convertir-lo en zona de vianants

Última revisió 24-07-2018 17:42
31/05/2018

Vegeu-ne l'àlbum d'imatges.

Aquest dimecres s’han acabat les obres de reurbanització per crear una nova zona de vianants al centre del Masnou. Inclou el carrer del Doctor Josep Agell (tram comprès entre l’N-II i el carrer dels Mestres Villà), el carrer de Cuba (entre l’edifici de la Baixada al Port i el carrer de Capitans Comellas) i el carrer de Pere Grau (entre els carrers del Doctor Agell i Capitans Comellas). L’àmbit reurbanitzat, a més de ser molt cèntric, conté equipaments culturals, com la Casa de Cultura i La Calàndria. El pressupost total de la inversió està xifrat en 315.241,30 euros. Inclou la renovació del clavegueram, que s’ha fet aprofitant la intervenció.

El principal objectiu d'aquesta actuació ha estat crear una zona de vianants, restringint el trànsit de vehicles i fent-la accessible per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, es dona prioritat als vianants amb una plataforma única i un paviment diferenciat. Això contribueix a renovar el paisatge urbà, juntament amb la instal·lació de nou enllumenat i mobiliari urbà. Els propers dies se n’acabaran els últims detalls, com la col·locació de papereres.

A més de millorar l’estètica, alguns dels nous elements, com les jardineres, impedeixen el pas de vehicles en alguns punts. I és que la creació d’una zona de vianants requereix mesures de pacificació del trànsit. Així, la circulació de vehicles en els trams transformats queda restringida al veïnat i a serveis. Amb tot, ha quedat anul·lada la sortida amb vehicle cap a l’N-II des del carrer del Doctor Agell. També s’hi han suprimit places d’aparcament de zona blava.

Tot plegat s’emmarca en un conjunt d’intervencions programades al nucli central del Masnou per fer-lo més atractiu, segur i accessible per a les persones, pacificant el trànsit i donant prioritat als vianants. De fet, aquestes actuacions donen compliment a compromisos presos per l’Equip de Govern al Pla d’actuació municipal 2015-2019. Un altre projecte que s’està duent a terme amb el mateix objectiu és la reurbanització del tram central del carrer de Roger de Flor, on les obres continuen avançant.