El Ple d'octubre serà el dijous 19

Última revisió 07-09-2018 14:18
13/10/2017

Si teniu problemes per visualitzar el vídeo ho podeu intentar amb Internet Explorer o amb Chrome seguint les intruccions següents.

El proper Ple ordinari serà el 19 d'octubre 2017, a les 20 h, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb l'ordre del dia següent:

1. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

2. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

3. Donar compte del decret de fixació de les línies fonamentals del Pressupost 2018 d’acord amb el que estableix la LO 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4. Expedient 31/2017, modificació de crèdit per transferències diferent àrea de despesa.

5. Aprovació inicial de l'expedient 32/2017, modificació per crèdit extraordinari.

6. Aprovació inicial de la modificació del Reglament del protocol, honors i distincions.

7. Dissolució de la Comissió d'Honors i Distincions.

8. Aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions per l'exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal del Masnou.

9. Aprovació inicial de les bases dels XL Premis Literaris Goleta i Bergantí, 2018.

10. Aprovació inicial del Pla local de joventut 2017-2019.

11. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues.

12. Aprovació del conveni per a la constitució d’una servitud de pas d’ús públic sobre el pas per a vianants que connecta el carrer de Sant Felip amb el passeig de Prat de la Riba a través de la finca del passeig de Prat de la Riba, núm. 10.

13. Pròrrogues dels contractes de les guinguetes de la platja, procediment de licitació del 2013-2017.

14. Delegació de competències de la Deixalleria de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del Maresme (CCM).

15. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

16. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

17. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític.

18. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de condemna i rebuig a les accions policials durant el passat 1 d'octubre.

19. Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ en condemna a la repressió policial de l'Estat a Catalunya.


El text sencer de les propostes es pot llegir clicant aquí.


A les 19.30 h començarà l'audiència pública prèvia al Ple, a la mateixa sala de sessions.