El Ple d'octubre aprova el 'Pla local de Joventut 2017-2019'

Última revisió 07-09-2018 14:18
20/10/2017

L’aprovació del Pla local de joventut 2017-2019, que marcarà les polítiques de joventut per als propers dos anys, va ser un dels punts rellevants del Ple. La regidora Neus Tallada va explicar que es tracta d’un full de ruta que principalment ofereix un espai físic de referència per als joves ubicat al port del Masnou i que preveu que es generin espais de participació, i, fins i tot, de cogestió dels mateixos joves: “L’espai acollirà continguts sobre ensenyament, oci, i expressió artística i cultural, entre d’altres, sempre tenint en compte el Punt d’Informació i Dinamització en els Centres d’Educació Secundària (PIDCES) i el Servei d’Informació Juvenil (SIJ)”. L’objectiu principal, segons Tallada, és trencar distàncies i fomentar la comunicació amb els joves. També va insistir que calia treballar accions ben definides i realitzables i anar pas per pas per assolir l’èxit. Finalment, va informar que, en aquests moments, s’està treballant en el pla d’usos de l’equipament i, en resposta a ICV-EUiA-E, que demanava que el Pla no quedés buit de continguts i disposés de recursos, va afirmar que s’havia previst la despesa del Pla al Pressupost 2018 i que s’havia aconseguit el contracte programa amb la Generalitat de Catalunya, fet que donaria solidesa al Pla. Per la seva banda, Dídac Miró, de CUP-PA, va ser crític amb la participació i els terminis previstos, i va fer especial èmfasi en el capítol laboral del Pla: “És el punt que ens fa tirar més enrere, ja que manca una anàlisi completa. Per exemple, no s'hi preveu la precarietat en el sector de la restauració, en el qual més treballen els joves”. Tallada també va fer referència a l’aportació de Ciutadans, que proposava treballar la comunicació dels joves amb l’Ajuntament a través d’un consell de joves o un òrgan similar. El Pla va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i l'abstenció de la CUP-PA (2 vots).

Un altre punt de consens al Ple va ser l’aprovació per unanimitat del conveni per a la constitució d’una servitud de pas d’ús públic sobre el pas per a vianants que connecta el carrer de Sant Felip amb el passeig de Prat de la Riba a través de la finca del passeig de Prat de la Riba, núm. 10. El regidor delegat d’Urbanisme, Ricard Plana, va donar els arguments per a l’aprovació del conveni, i tots els grups van coincidir que era un tema que calia resoldre feia temps i celebraven que s’hi hagués trobat una solució. Es va dir que el projecte suposava un salt qualitatiu per al Masnou perquè en aquest pas es construiria, per exemple, una rampa d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. El portaveu del PSC, Ernest Suñé, va valorar positivament el projecte, tot i que va recordar que el seu grup no havia rebut la documentació sol·licitada referent al cost del manteniment d’aquest espai, inclosa la neteja. Suñé va voler destacar tres elements: “És una molt bona notícia l’acord amb els veïns i esperem que sigui el primer de molts. Estem satisfets perquè l’espai passarà a ser accessible i, alhora, perquè el projecte preveu la connexió del carrer de Cuba, que ara acaba amb un mur.”

Altres punts aprovats:

Es va donar compte del Decret de fixació de les línies fonamentals del Pressupost 2018, d’acord amb el que estableix la LO 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aprovació de l’expedient 31/2017, de modificació de crèdit per transferències diferent àrea de despesa. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i l'abstenció de la CUP-PA (2 vots). La mesura s’ha aprovat per augmentar els ajuts per a l’habitatge i per solucionar el problema d’una bomba de calor sol·licitada per Esports.

Aprovació inicial de l'expedient 32/2017, de modificació per crèdit extraordinari. Aprovat per unanimitat. La modificació ha de servir per a la compra del vestuari dels gegants abans de la celebració de la Festa Major.

Aprovació inicial de la modificació del Reglament del protocol, honors i distincions. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i el vot en contra de la CUP-PA (2 vots).

Vinculat amb el punt anterior, també es va aprovar la dissolució de la Comissió d'Honors i Distincions, amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i el vot en contra de la CUP-PA (2 vots). L’alcalde, Jaume Oliveras, va explicar que es considerava oportú encaixar aquesta Comissió dins el Consell Municipal de Patrimoni Cultural, i que se suprimissin una part dels privilegis i honors, per simplificar. Alhora, va aclarir que, d’aquesta manera, la Comissió, que és un òrgan d’assessorament a l’alcalde, passava a ser més participativa, fet que Didac Miró, en nom de la CUP-PA, havia reclamat en la seva intervenció.

Aprovació inicial de les bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat setmanal del Masnou. No va ser acceptada l’esmena presentada pel PSC que proposava la incorporació d’un membre de l’oposició en les meses d’adjudicació i va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i l'abstenció de la CUP-PA (2 vots). La regidora Sílvia Folch va explicar que les bases d’enguany volien donar un impuls a la incorporació de noves parades i que s’ampliava l’oferta amb productes frescos, joguines i jocs. Màxim Fàbregas, d’ICV-EUiA-E, va afegir que aquestes bases aconseguien tres objectius importants: incentivar el producte de proximitat, augmentar les bosses compostables i afavorir noves contractacions de personal.

Aprovació inicial de les bases dels XL Premis Literaris Goleta i Bergantí 2018. Van ser aprovades per unanimitat.

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de les condicions d’exercici de l’activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cànnabis i/o d’altres substàncies anàlogues. Aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), d’ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i el vot en contra del PP (1), i l'abstenció de Ciutadans (3 vots) i CUP-PA (2 vots). El regidor delegat d’Urbanisme i Activitats, Ricard Plana, va exposar a grans trets que les modificacions serveixen per augmentar la distància entre els clubs de fumadors de cànnabis i els centres educatius, les distàncies entre els clubs, i la no incorporació del plànol d’ubicació de cada club dins l’ordenança per evitar haver de modificar-la en cas de noves sol·licituds de llicències. El portaveu del PP, Federico de las Heras, va voler remarcar la seva oposició des de l’inici a la creació d’aquest tipus de clubs.

Pròrrogues dels contractes de les guinguetes de la platja, procediment de licitació del 2013-2017. Aprovades amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i el vot en contra de la CUP-PA (2 vots). En aquest punt de l’ordre del dia, la CUP-PA va llançar la idea de la municipalització de les guinguetes lligada a un pla d’ocupació jove.

Delegació de competències de la Deixalleria de la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià a favor del Consell Comarcal del Maresme (CCM). Aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i el vot en contra de la CUP-PA (2 vots).

Punt d’urgència:

Acceptació de l’oferta de condicions de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Servei de Gestió del Litoral, per atorgar la concessió d’ocupació del domini públic maritimoterrestre de les obres ordinàries del projecte de millora de l’accessibilitat del pas soterrat del carrer de Brasil. El punt va comptar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1), i l’abstenció de la CUP-PA (2 vots).

Declaracions institucionals:

Per motius d’agenda, els regidors de Ciutadans van marxar del Ple. Per tant, les votacions de les declaracions institucionals no van comptar amb els vots d’aquest grup municipal.

Un fet significatiu va ser que tres grups municipals van presentar una declaració institucional entorn del mateix tema. Es van llegir les declaracions una a una i, posteriorment, es va dur a terme el debat de manera conjunta.

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a la repressió contra la ciutadania i les institucions de Catalunya i de defensa del diàleg polític. Les esmenes de l’Equip de Govern van ser aprovades, tot i la disconformitat del proponent, i la declaració va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots), i els vots en contra de PSC (2 vots) i PP (1).

Declaració institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de condemna i rebuig a les accions policials durant l'1 d'octubre passat. La votació es va fer per punts i, finalment, la declaració no va ser aprovada.


Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i PDeCAT-UNIÓ en condemna a la repressió policial de l'Estat a Catalunya. Aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots), i els vots en contra de PSC (2 vots) i el PP (1).

Declaracions institucionals d’urgència:

Declaració institucional del Grup Municipal d’ICV-EUiA-E de l'Ajuntament del Masnou en defensa de l'educació com a eina de cohesió. Les esmenes de l’Equip de Govern van ser aprovades, tot i la disconformitat del proponent, i la declaració va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), ICV-EUiA-E (2 vots), el PSC (2 vots) i la CUP-PA (2 vots), i el vot en contra del PP (1).

Ple 19 d'octubre 2017 amb cartells i fotografies reivindicativesDe nou, el Ple va estar marcat per la polèmica entorn de l’1 d’octubre al llarg de tota la sessió, i els assistents, tant a la bancada de regidors com a la del públic, van exposar cartells i fotografies per reforçar les seves explicacions i neguits. En aquest sentit, el debat va anar en augment amb la declaració institucional presentada per urgència per l’Equip de Govern:

Declaració institucional per exigir la llibertat dels detinguts (dels presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez). Va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i PDeCAT-Unió, 11 vots), ICV-EUiA-E (2 vots) i la CUP-PA (2 vots), i els vots en contra del PSC (2 vots) i el PP (1).

Ja durant el torn de preguntes adreçades a l’Equip de Govern i també en la reflexió final, l’alcalde va fer referència al moment excepcional que actualment viu el país: “Des de la responsabilitat i la majoria que tenim, estem tirant endavant els compromisos adquirits, la proclamació de la república catalana”. A més, en resposta a l’avís d’una querella contra la figura de l’alcalde per part de Ciutadans, l’edil va respondre: “Malgrat la repressió de l’Estat, cada vegada serem més forts. L’Ajuntament respon a una majoria social, al país i al nostre municipi, i l’actuació, que no va suposar cap despesa, va ser la correcta”.

Audiència pública prèvia al Ple

L’audiència prèvia al Ple va comptar amb poca assistència de públic. Tot i així, dues persones van intervenir per preguntar sobre temes diversos, com les subvencions de llibres, les beques de menjador o la gratuïtat a d’altres municipis del transport públic. Totes van ser respostes per l’Equip de Govern. L’assistència d’aquell moment no feia preveure que la sala de Plens s’omplís de gom a gom, com va passar a mesura que transcorria la sessió.

Ple 19 d'octubre 2017
Ple 19 d'octubre 2017