El desplegament del 'Pla municipal de prevenció de drogodependències 2015-2019' incorpora el tractament de l'addicció a les pantalles per al curs 2017-2018

Última revisió 07-09-2018 14:18
21/09/2017

D’ençà que l’Ajuntament va aprovar, en el Ple del març, el Pla d'accions 2017 del Pla municipal de prevenció de drogodependències 2015-2019, la Regidoria de Salut Pública ha continuat duent a terme accions per prevenir les drogodependències al Masnou i n’ha planificat d’altres d’ara fins a final d’any. Fins avui, s’han realitzat accions a petició dels centres educatius de programes escolars de prevenció de drogodependències a educació primària, secundària i batxillerat, així com programes per a les famílies, a través de dues entitats: Promoció i Desenvolupament Social (PDS) i Projecte Home. A partir d’aquest curs 2017-2018, el Pla incorpora una novetat important respecte de l’anterior: es tractarà l’addicció a les pantalles, un problema que augmenta cada any entre la població adolescent. Es farà dins d’un programa que ja s’ha estat implementant als instituts de secundària (de 1r a 4t d’ESO) des de fa molts anys, el programa “Entre tots”, de Projecte Home, de prevenció de les drogodependències, que enguany canvia de nom i passa a anomenar-se “Joc de claus”.

Projecte Home segueix utilitzant la mateixa fórmula que en edicions anteriors, que consisteix en la formació dels professors perquè puguin impartir els tallers a alumnes i famílies. L’entitat PDS, en canvi, imparteix ella mateixa els tallers dels programes adreçats a segon cicle de primària, ESO, batxillerat i cicles formatius. Ambdues entitats apliquen, però, un principi fonamental del Pla de drogodependències, que és fer els programes a mida. En són exemple els programes “Fem pinya”, “Sota pressió” o “Cànnabis: com ho veus?”, entre d’altres.

Per aconseguir que el Pla sigui un èxit, l’Ajuntament adreça els programes al màxim de públic possible i per això s’ofereixen també tallers al Centre de Formació de Persones Adultes del Masnou i al Centre Obert Maricel. També es fomenta la col·laboració de les entitats i, en aquest sentit, properament es tornarà a realitzar la campanya “Les entitats, font de salut”. D’altra banda, la Policia Local ha organitzat xerrades adreçades a alumnes de secundària sobre infraccions penals i administratives relacionades amb la conducció i el consum de drogues o alcohol, i ha dut a terme mesures de control en punts de venda, fent inspecció dels clubs de cànnabis del municipi per detectar-hi possibles infraccions i assegurar que s’hi compleix la normativa vigent. A més, la Diputació de Barcelona ha realitzat un curs de capacitació d’agents de lleure i esport en matèria de prevenció i intervenció davant el consum de drogodependències.

Actualment, s’està treballant en el protocol d’actuació en casos de detecció de problemes de consum de drogues als centres d’ensenyament secundari, i s’estan buscant noves estratègies per captar més la participació dels pares i mares en les accions de prevenció. Paral·lelament, es continua treballant en coordinació amb l’Àrea Bàsica de Salut i el Departament de Salut de la Generalitat en el programa de prescripció social, i es preveu treballar amb els clubs de cànnabis per fer prevenció comunitària des dels mateixos clubs, per millorar la informació i la derivació de les famílies en el cas de problemes d’algun familiar drogodependent.

El Pla municipal de prevenció de drogodependències, de periodicitat quadriennal i elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, estableix una revisió anual amb la intenció de fer un seguiment més específic de les accions dutes a terme. Ja s’ha dut ha terme una de les dues reunions previstes per a cada una de les comissions establertes (la comissió la tècnica, i la educativa) per fer un seguiment del Pla d’accions de manera global. La propera tindrà lloc a final d’any.