El Consell Escolar Municipal aprova una declaració en rebuig als atacs a l'escola catalana

Última revisió 07-09-2018 14:18
25/10/2017

Els diversos representants de la comunitat educativa del municipi que formen el Consell Escolar Municipal del Masnou (CEMM) es van reunir en un ple el dimarts 24 d'octubre a la tarda, al centre educatiu Escolàpies. Durant la sessió, van aprovar una declaració davant dels atacs a l'escola catalana, per acord de tots els membres, a excepció de la representant de Ciutadans, que en va rebutjar el contingut.

Durant la trobada, es van tractar diversos aspectes relacionats amb les activitats educatives que es duen a terme als centres educatius i, també, es van intercanviar informacions de l'Ajuntament adreçades a les escoles i instituts. En el torn obert d'intervencions, entre d'altres qüestions, es va llegir, a petició de l'Institut Maremar, el manifest que va ser aprovat pel claustre del centre.

El CEMM és l'organisme de consulta i participació dels sectors interessats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit municipal del Masnou. El Ple és presidit per l'alcalde i la regidora d'Ensenyament, que hi actua com a sotspresidenta. També en són membres els directors dels centres educatius, representants de les associacions de pares i mares (AMPA) i representants dels mestres i professors dels centres públics d'educació primària, de secundària i dels centres concertats, així com representants dels grups municipals del consistori.