El Consell de Patrimoni Cultural fa balanç del 2017 i constitueix la Comissió d'Honors i Distincions

Última revisió 07-09-2018 14:18
06/02/2018

Ahir, dia 5 de febrer, a la tarda, es va reunir el Consell de Patrimoni amb diversos objectius. D'una banda, el Consell va validar les modificacions del Reglament del Consell i la incorporació de nous membres: Carme Giralt, Carme Florensa, Rita Terradas i Antoni Coll. D'altra banda, es va constituir la nova Comissió d’Honors i Distincions dins del Consell de Patrimoni Cultural. En aquest sentit, el Ple del 19 d’octubre de 2017 havia aprovat la dissolució de l'anterior Comissió d’Honors i Distincions i les persones que en formaven part s’integren en el Consell de Patrimoni Cultural, amb funcions anàlogues. També es va fer balanç de les accions vinculades al patrimoni de l’any 2017, com les activitats, la conservació i la difusió, i es va presentar el programa d’actuació del 2018.

Entre d’altres dades rellevants, l’Ajuntament va exposar el total d’usuaris que el Museu, la Casa de Cultura i l’Arxiu han acollit durant l’any 2017: 10.137 persones. En concret, el Museu i la Casa de Cultura han atès 9.552 usuaris (6.601 al Museu, que inclou el servei educatiu, el Museu i les activitats programades, com els itineraris, i 2.951 la Casa de Cultura).

Finalment, es va exposar el programa d’actuació per a l’any 2018, que inclou: el projecte “Un mar de llengües”, sobre la recuperació de les llengües que es parlen al municipi del Masnou, de la UNESCO; l’exposició sobre el treball de les dones a la fàbrica, amb l’associació Capitanes del Masnou; una exposició sobre la República al Masnou, i la creació d’un nou espai d’interpretació a la Mina d’Aigua del Masnou.

Per a més informació, consulteu el següent document.