Canvi dels contenidors soterrats de la plaça de Ramón y Cajal

Última revisió 07-09-2018 14:18
22/01/2018

L’empresa contractada per fer la neteja de carrer i la recollida de residus al Masnou, Corporación CLD, està substituint els contenidors de la plaça de Ramon i Cajal, una actuació inclosa com a millora en el contracte que l’Ajuntament té amb aquesta empresa. Seran substituïdes les dues bateries de contenidors soterrats, que compten amb quatre contenidors cadascuna d’elles. Els contenidors vells de 5 m3 han estat substituïts per contenidors soterrats com els que hi ha a la resta del municipi, de 3m3.

Un cop finalitzada l’actuació, els contenidors soterrats nous seran per dipositar-hi les fraccions de paper-cartó, envasos, vidre. Per a les fraccions de rebuig i orgànica, es posaran en contenidors de superfície de 1.100 litres i 360 respectivament.