Avís als usuaris afectats per la regularització de la factura elèctrica

Última revisió 07-09-2018 14:17
08/06/2017

El Govern estatal ha aprovat una nova normativa per la qual, del maig al setembre d’enguany, les empreses comercialitzadores d’electricitat duran a terme una regularització del preu cobrat per la llum en les factures del període comprès entre l’abril de 2014 i el desembre de 2016:

  1. La regularització només afecta els consumidors d’energia elèctrica acollits al PVPC (tarifa regulada) entre l’1 d’abril de 2014 i el desembre de 2017. Per tant, no afecta els clients del mercat lliure.
  2. Les empreses n'informaran els clients mitjançant una carta, que s’enviarà juntament amb la factura de la regularització. Per resoldre qualsevol dubte, contacteu amb la vostra empresa comercialitzadora.
  3. La regularització consisteix a tornar a calcular els costos de comercialització (atenció al client, contractació, gestió de factures, etc.) del PVPC, segons els imports que estableix la nova normativa.

En relació amb la comercialització a domicili dels serveis bàsics, és a dir, quan rebeu visites de persones que manifesten que representen les companyies (Endesa, Gas Natural, etc.), hem detectat que sovint donen informacions que no s’ajusten a la realitat per obtenir les vostres dades i el vostre consentiment per fer canvis en la contractació o en la companyia comercialitzadora. No atengueu aquestes visites, no faciliteu documentació (factures, rebuts, dades bancàries..) i no signeu res, tret que estigueu convençuts de l’oferta que us fan i els canvis que comporta.

Recordeu que teniu l’Oficina Municipal d’Informació de Consum al vostre servei. Allà us informaran de temes de consum i gestionaran les vostres reclamacions, queixes o denúncies.

Carrer de Roger de Flor, 23

Telèfon: 93 557 18 00

omic@elmasnou.cat