Arrenquen les obres per a la reordenació viària del carrer de Joan Carles I

Última revisió 07-09-2018 14:18
15/11/2017

Un cop finalitzades les obres d'asfaltatge en el tram del passeig de Joan Carles I, executades per l’empresa Firtec, SA, entre el Centre d'Empreses Casa del Marquès i l’N-II, l’Ajuntament començarà el proper dilluns 20 de novembre les obres de reordenació viària d’aquest passeig. L’actuació per a aquesta reordenació viària va ser adjudicada l’1 de juny de 2017 a l’empresa Hidráulica y Obras, SA, per un import de 31.426,50 euros, IVA inclòs. Es preveu que els treballs finalitzin a finals del mes de desembre.

S’hi instal·larà senyalització horitzontal i vertical per reordenar l’aparcament, i s’eliminaran els trams de doble cordó. També es canviaran de lloc els contenidors i l’aparcament de motocicletes, amb l’objectiu d’optimitzar el nombre total de places per a turismes.

A més, es col·locarà una senyalització orientativa per als vehicles que van a la platja, per tal que baixin pel passeig de Joan Carles I. Alhora, es col·locarà un senyal de circulació prohibida excepte per als veïns a partir de la Casa del Marquès del Masnou.

A la part baixa del passeig de Joan Carles I, s'hi crearà un carril de gir amb una plataforma formigonada, que permetrà el canvi de sentit dels vehicles que baixen pel carrer i arriben al final del tram habilitat pel trànsit rodat.

Finament, es farà un arranjament de la part baixa del carrer de Joan Carles I: se substituirà el paviment de la part baixa del carrer i s’hi col·locarà un paviment de gespa armada, és a dir, un paviment de formigó armat amb uns orificis a l’interior que permetran la plantació de gespa. Aquest mateix tipus de paviment també es col·locarà en una part de la vorera.