Aprovats els plecs per poder adjudicar el contracte de manteniment i neteja de parcs i jardins

Última revisió 08-10-2018 08:01
05/10/2018

La darrera Junta de Govern Local, celebrada el 4 d’octubre, va aprovar l’expedient de contractació i dels plecs per a l’adjudicació del contracte de manteniment i neteja de parcs, jardins municipals, parterres, talussos i jardineres, esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat del Masnou. El mateix dia es va fer una junta extraordinària amb els portaveus del grups municipals del consistori per informar-los, entre d’altres temes, de l’aprovació.

L’aprovació és conseqüència de l’estudi previ de les diferents possibilitats un cop PDeCAT-Unió, C’s, CUP, ICV-EUiA-E i PSC van rebutjar la proposta del darrer Ple del mes de setembre, que plantejava prorrogar sis mesos més el contracte. Amb l’objectiu de garantir la prestació del servei (obligatori) a la població, mentre no s’adjudica el contracte, es continuarà prestant amb les mateixes condicions, en acollir-se a la clàusula del contracte que diu que s’ha de “continuar la prestació del servei a la finalització del contracte, sigui quina sigui la causa, pel temps indispensable fins que, previ el nou procés d’adjudicació, es faci càrrec de la prestació del servei el nou adjudicatari”.

La licitació anterior es va extingir el 30 de setembre d'enguany, sis anys després del contracte inicial (quatre del contracte inicial i dos de pròrrogues). Els nous plecs preveuen l’adjudicació del contracte per un any amb dues pròrrogues de sis mesos cadascuna, un termini pensat per no condicionar decisions futures, tenint en compte que l’any vinent se celebraran eleccions municipals. 
 

Contracte de manteniment i neteja de parcs i jardins
Contracte de manteniment i neteja de parcs i jardins