Afectacions al carrer de Lluís Millet per les obres d'arranjament de voreres

Última revisió 07-09-2018 14:17
05/05/2017

Els arranjaments de les voreres del carrer de Lluís Millet, entre l'avinguda de Joan XXII i el carrer de Bonaventura Bassegoda, s'iniciaran el dilluns dia 8 de maig 2017. Per poder portar a terme els arranjaments no estarà permès l'estacionament al costat mar del carrer de Lluís Millet des del dia 8 de maig fins a la finalització de les obres, aquesta prohibició s'iniciarà en el tram comprès entre l'avinguda de Joan XXII i l'avinguda de Mare de Déu del Carme i anirà avançant segons la velocitat dels arranjaments.

El veïnat que disposi de gual en aquest tram, podria veure limitada l'entrada i sortida de la seva plaça entre les 8 h i les 20 h, mentre durin les obres.

El dia 8 de març es va iniciar el Pla de Xoc de Voreres al Masnou que té previst l'arranjament de prop de 9000 m2 de voreres de diversos carrers del Masnou, entre els que el carrer de Lluís Millet es troba inclòs.