Engeguen diverses actuacions per millorar la via pública

Última revisió 15-01-2019 10:31
14/01/2019

Aquest dilluns, 14 de gener, han començat diverses actuacions importants a la via pública. La més destacada s'emmarca en el projecte de millora global de voreres i calçades que l'Ajuntament duu a terme cada any i al qual destina 500.000 euros anuals, dels quals, aproximadament, 300.000 euros es destinen a voreres i 200.000, a calçades.

Pla de xoc de voreres

El Pla de xoc de voreres persegueix dos objectius: d'una banda, reparar les voreres dels carrers que formen part del projecte d'aquest any i, de l'altra, fer-les accessibles a les persones amb problemes de mobilitat. La majoria dels carrers inclosos en aquest projecte formen part de la xarxa viària bàsica per a vianants que defineix el Pla de mobilitat urbana sostenible, aprovat l’any passat.

La primera intervenció que s’ha previst executar d'aquest projecte serà la reparació de les voreres del carrer de Bilbao. Un cop acabin (es preveu una duració de les obres de dues setmanes), seguiran per altres carrers inclosos al projecte (Pompeu Fabra, Pintor Fortuny, Joan Miró, Vila Jardí, Sant Crispí i Joan XXIII). El termini d’execució de la reparació i fer accessibles les voreres de tots aquests carrers inclosos en el projecte és d’aproximadament quatre mesos i l’empresa que durà a terme aquestes tasques és Tebancat, SL. El cost d’aquestes intervencions és de 243.332 euros (IVA inclòs). 
 
Un camí escolar amb voreres més amples

D’altra banda, també es donarà inici al projecte que preveu millorar les voreres de tres carrers. En el primer en què s'actuarà serà el carrer de Califòrnia, on s’eixamplarà la vorera, entre Fra Juníper Serra i Cusí i Furtunet, un tram de via pública que forma part del camí escolar de l’Escola Bergantí i l’Institut Maremar. Tot seguit, es repararan les dels carrers de Sant Marc i Sant Esteve.

L’empresa adjudicatària és Standing y proyectos, SL, i el cost total de l’obra serà de 48.253 euros (IVA inclòs).

Voreres d’Ocata

També durant els propers dies, s’iniciaran les tasques de reparació de diversos desperfectes a les voreres del barri d’Ocata, delimitat pels carrers de Joan Maragall, Uruguai, Torrent del Gaio i el sector de La Colomina. Aquestes actuacions d'arranjament de les voreres d’Ocata es faran amb càrrec al contracte de manteniment de via pública, el qual ha estat adjudicat recentment a l'empresa FERTRES, SL.
 

La majoria dels carrers inclosos en aquest projecte formen part de la xarxa viària bàsica per a vianants que defineix el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, aprovat l'any passat.
La majoria dels carrers inclosos en aquest projecte formen part de la xarxa viària bàsica per a vianants que defineix el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, aprovat l'any passat.