Cens d'electors estrangers residents a Espanya (CERE)

Última revisió 30-11-2018 08:38
29/11/2018

L’any 2019 tindrà lloc la celebració d’eleccions municipals i al Parlament Europeu, en què podran participar ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE) residents a Espanya i, a més, en les eleccions municipals, els nacionals de dotze països que han signat un acord de reciprocitat de vot amb Espanya (Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, el Paraguai, el Perú, i Trinitat i Tobago). El termini de presentació de sol·licituds és des de l’1 de desembre de 2018 fins al 15 de gener de 2019 a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), al carrer de Roger de Flor, 23.

Nacionals de països de la Unió Europea
Els ciutadans i ciutadanes de la UE a Espanya que reuneixin els requisits per ser electors exigits als espanyols poden exercir el dret a vot en les eleccions municipals i/o al Parlament Europeu si manifesten la seva voluntat d’exercir aquest dret. Aquesta intenció l’han de comunicar a l’Ajuntament del seu municipi de residència, on els serà facilitat el document de manifestació de voluntat de vot.

Nacionals de països amb acords de reciprocitat per a les eleccions municipals
Els nacionals de països amb acords que reconeixen el dret a vot en les eleccions municipals, que resideixin a Espanya i que compleixin els requisits per ser electors poden sol·licitar la inscripció en el cens electoral per a les eleccions municipals de 2019.

Requisits per tenir dret a la inscripció:

a) Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.
b) Estar inscrit en el padró municipal d’habitants.
c) Estar en possessió d’autorització de residència a Espanya.
d) Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en l’acord corresponent (5 anys en el moment de la sol·licitud o 3 anys el dia de la votació per als nacionals de Noruega).
e) Complir els altres requisits establerts en l’acord corresponent.

Més informació:


 

El termini de presentació de sol·licituds és des de l'1 de desembre de 2018 fins al 15 de gener de 2019
El termini de presentació de sol·licituds és des de l'1 de desembre de 2018 fins al 15 de gener de 2019