Signats nous convenis amb entitats

Última revisió 07-09-2018 14:17
16/06/2017

El dimarts 13 de juny l’Ajuntament del Masnou va signar un conveni amb la Fundació Molí d’en Puigvert. Es tracta d’una entitat privada, d’iniciativa social i sense afany de lucre, orientada a la inserció laboral i social de persones amb trastorns de salut mental. L’objectiu de l’entitat és contribuir a que aquestes persones millorin les seves competències professionals i puguin incorporar-se al món del treball de forma normalitzada, des dels principis de la normalització i del reconeixement de la diferència.

La signatura entre l’alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, i el gerent de la Fundació Molí d’en Puigvert, Miguel Angel Ruiz, va tenir lloc a la sala capitular de l’Ajuntament. Amb la signatura, s’atorga a l’entitat una subvenció de 6.000 euros per al finançament d’activitats d’interès públic o social. Dita subvenció nominativa va ser aprovada pel Ple Municipal el passat 16 de març de 2017, a través d’una modificació de les Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2017.

Des de l’any 2008 la Fundació Molí d’en Puigvert desenvolupa el servei pre-laboral al municipi del Masnou. Des d’aleshores, l’Ajuntament hi col·labora i dona suport, amb l’objectiu compartit d’atendre a persones en situació o risc d’exclusió social, com poden ser les persones amb malaltia mental.

Signatura de convenis amb els tres casals de la gent gran al MasnouEl mateix dia va tenir lloc la signatura dels convenis que anualment serveixen per subvencionar les tres entitats que gestionen els casals de la gent gran del Masnou. L’alcalde va formalitzar la signatura juntament amb els presidents dels casals: amb Maria Rossell del Casal del avis d’Ocata, Félix Alonso de l’ Esplai dels avis de Can Mandri, i Francisco González del Casal de la Gent Gran de Can Malet.

Signatura d'un conveni amb la Fundació Molí d´en Puigvert
Signatura d'un conveni amb la Fundació Molí d´en Puigvert