Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
Documents en exposició pública del planejament urbanístic

L'article 8.5 del Text refós de la Llei d'urbanisme estableix que la ciutadania té dret a consultar i ser informada sobre el contingut dels instruments de planejament i gestió urbanística i, amb aquesta finalitat, entre altres qüestions, cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanística, i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació.

En aquest apartat podeu consultar les figures de planejament aprovades inicialment, els avenços i els instruments de gestió que estan en període d'exposició pública. Per a cadascun dels documents s'indica l'estat del tràmit, la data d'aprovació i el termini per presentar-hi al·legacions. Cal recordar que els documents que s'inclouen aquí no són encara definitius, i, per tant, no són encara d'aplicació. El document que finalment s'aprovi pot incloure variacions respecte a l'aprovat inicialment.

Els documents complets de tots els expedients es poden consultar a la Unitat d'Urbanisme de l'Ajuntament del Masnou, carrer de Tomàs Vives, 2, 2a planta (horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores).

Anteriors SegüentsEspai Escènic Ca n'HumetQueda'tCentre d'Empreses Casa del MarquèsBiblioteca Joan Coromines"El Masnou Viu"
Anteriors SegüentsOficina Local d'HabitatgeEl Masnou. Terra de marLa Deixalleriaoferta formativa CFPAMPerfil del contractant
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00