www.elmasnou.net

Localització
Pistes de petanca de Ramón y Cajal
Adreça: pl. de Ramón y Cajal, s/n
Telèfon: 93 555 06 00
Entitat gestora: Club Petanca Ramón y Cajal

Informació publicada el 27 de març de 2008