www.elmasnou.net
El camí escolar és fruit d'un procés en què participen alumnes, pares i mares, professorat i representants de l'Administració municipal amb l'objectiu de definir els itineraris o camins més utilitzats per anar a peu a l'escola i garantir, a través de les propostes de millora, la seguretat i la comoditat dels usuaris i usuàries. Aquesta iniciativa pot inscriure's en el marc de la Carta europea dels drets als vianants, aprovada pel Parlament Europeu l'any 1988, on s'especifica que: "Els vianants tenen dret a viure en centres urbans o rurals organitzats a escala humana, i no de l'automòbil, i a disposar d'infraestructures a les quals puguin accedir fàcilment a peu o amb bicicleta. Els nens, les persones grans i les persones amb discapacitat tenen el dret d'esperar que la ciutat constitueixi un lloc de socialització i no d'agreujament de la seva situació de feblesa."

A partir d'aquest marc, la iniciativa del Camí Escolar va començar a treballar-se en diverses ciutats europees.

Informació publicada l'11 de desembre de 2013