www.elmasnou.net

Totes les entitats que rebin subvencions o ajuts econōmics o d'un altre tipus de l'Ajuntament del Masnou per realitzar una activitat han de fer constar aquesta colˇlaboraciķ al seu fullet informatiu, així com l'escut de la identitat visual de l'Ajuntament, segons el que consta al manual d'imatge corporativa i prčvia supervisiķ del departament corresponent.

Si alguna entitat, associaciķ o particular pretén utilitzar aquesta imatge amb una finalitat distinta de l'establerta al parāgraf anterior, ha de demanar prčviament a la Unitat d'Administraciķ Municipal de l'Ārea de Municipi l'autoritzaciķ corresponent.

Aquí podeu descarregar la informaciķ següent: