www.elmasnou.net

El nombre de preinscripcions al Fakaló 2018 obliga a adjudicar les places per sorteig de les dues quinzenes, tant del Casal Artístic com del Campus Esportiu, ja que el nombre de preinscripcions ha superat les places que s’oferien. El sorteig es durà a terme el 18 d'abril, a les 14 h, a la sala polivalent de la Biblioteca Joan Coromines.

Consulteu els llistats (actualitzats el 18 d'abril, a les 9 h):

Per consultar els llistats, és important tenir en compte com estan publicats: dues primeres lletres del primer i segon cognom, tres primeres lletres del nom de l'infant o jove juntament amb els dos darrers números i la lletra del DNI del pare o mare que ha gestionat la documentació.

Més informació
Fullet informatiu Casal Artístic Infantil
Fullet informatiu Campus Esportiu

Informació sobre els terminis: 
 
• El 20 d'abril s'informarà de l’atorgament de les places mitjançant un llistat a la pàgina web de l'Ajuntament del Masnou.
• Inscripcions: del 14 al 25 de maig

Informació publicada el 13 d'abril de 2018