www.elmasnou.net

Sorea, l'empresa que gestiona el servei municipal d'aigua, ha informat que ha quedat restituīt el subministrament d’aigua del Ter en alguns municipis del Maresme, entre els quals es troba el Masnou. En conseqüčncia, el gust de l'aigua torna a ser l’habitual al municipi.

L’Agčncia Catalana de l’Aigua, seguint criteris de gestiķ dels recursos hídrics, havia canviat la procedčncia de l'aigua que arriba a les llars dels municipis del Maresme. Tot i que el gust de l'aigua era diferent, mantenia  la mateixa garantia sanitāria. En d'altres municipis de la comarca, se seguirā distribuint, temporalment, aigua del Ter barrejada amb aigua de la dessaladora de Blanes.

Notícies anteriors:

El canvi de gust de l'aigua té a veure amb la nova procedčncia, perō no n'afecta la qualitat

Informaciķ publicada el 9 d'abril de 2018