Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Festa Major de Sant Pere 2018
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
PortadaPortada - Ārea de Serveis GeneralsĀrea de Serveis GeneralsPortada - Ārea de Serveis Generals - Regidoria d'HisendaRegidoria d'HisendaPortada - Ārea de Serveis Generals - Regidoria d'Hisenda - Comproveu quan heu de pagar els vostres tributs amb el Calendari fiscal 2018 i guanyeu comoditat domiciliant els pagaments!Comproveu quan heu de pagar els vostres tributs amb el Calendari fiscal 2018 i guanyeu comoditat domiciliant els pagaments!
Comproveu quan heu de pagar els vostres tributs amb el Calendari fiscal 2018 i guanyeu comoditat domiciliant els pagaments!

Calendari fiscal 2018Per a més informaciķ, podeu adreįar-vos al telčfon:
93 557 17 48
Adreįa electrōnica
Cliqueu aquí per obtenir el calendari i la butlleta en format PDF

Pagament fraccionat de l’IBI
Per acollir-se a aquesta opciķ, és indispensable la domiciliaciķ bancāria.
Per a qui ja compleixi aquest requisit de domiciliaciķ, es procedirā automāticament al cārrec fraccionat de l’IBI en quatre fraccions del 25% cadascuna, en les dates següents: 4 de maig, 4 de juliol, 4 de setembre i 5 de novembre de 2018.
Qui no tingui la domiciliaciķ i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de l’impost de béns immobles urbans i rústics obligatōriament ha de solˇlicitar-ne la domiciliaciķ bancāria. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta i trametre-la a l’Oficina d’Atenciķ Ciutadana abans del dia 25 d’abril de 2018.

Pagament fraccionat de les exaccions municipals industrials
Per acollir-se a aquesta opciķ, és indispensable la domiciliaciķ bancāria.
Per a qui ja compleixi el requisit de domiciliaciķ, es procedirā automāticament al cārrec fraccionat de les exaccions municipals industrials en dues quotes, en les dates següents: 5 d’abril i 4 d’octubre de 2018.
Qui no tingui la domiciliaciķ i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de les exaccions municipals industrials obligatōriament ha de solˇlicitar la domiciliaciķ bancāria. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta i trametre- la a l’Oficina d’Atenciķ Ciutadana abans del dia 27 de marį de 2018.
Si no s’opta per la domiciliaciķ bancāria, no hi ha cap possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI, com tampoc les exaccions municipals industrials, el pagament de les quals només es podrā fer en les dates especificades al calendari fiscal.

Domiciliaciķ bancāria de la resta de tributs
Es pot solˇlicitar la domiciliaciķ bancāria de la resta de tributs abans de la data d’inici del cobrament en període voluntari perquč tingui efecte en el
mateix exercici de 2018.

Informaciķ per a les persones sense domiciliaciķ bancāria
En cada període rebreu un tríptic que us permetrā efectuar el pagament de tributs en qualsevol de les entitats colˇlaboradores. La no recepciķ del tríptic no exclou el pagament del tribut. En aquells tributs gestionats directament per l’Ajuntament, si no el rebeu abans del termini, podeu adreįar-vos a qualsevol oficina de CaixaBank (“La Caixa”) i us en lliuraran un duplicat per tal que pugueu fer-ne el pagament.

Exposiciķ pública
El termini d’exposiciķ pública dels padrons als quals fa referčncia aquest calendari serā de vint dies naturals i s’iniciarā l’endemā de la publicaciķ en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al tauler electrōnic d’aquest Ajuntament.

Observacions
Cal comunicar a l’Administraciķ municipal qualsevol canvi dels béns sotmesos a tributaciķ, ja sigui l’adquisiciķ d’un bé immoble o el canvi del domicili fiscal.

Molt important
Una vegada transcorregut el termini assenyalat en aquest calendari per a cada tribut, els deutes pendents de pagament s’han d’exigir per la via de constrenyiment, tal com determina el Reglament general de recaptaciķ, que comporta un increment de la quota amb recārrecs, costes i els interessos corresponents.
Per al vostre interčs, és important que us cenyiu als terminis fixats.

Per a més informaciķ
Si teniu algun dubte, consulta o problema, podeu adreįar-vos al telčfon de Recaptaciķ (93 557 17 48), a l’adreįa de correu electrōnic (recaptacio@elmasnou.cat) o a la pāgina web (www.elmasnou.cat).

Delegaciķ ORGT
L’Ajuntament del Masnou té delegat en l’Organisme de Gestiķ Tributāria de la Diputaciķ de Barcelona (ORGT) els trāmits següents:

  1. Gestiķ i recaptaciķ voluntāria de l’impost sobre vehicles de tracciķ mecānica (IVTM).
  2. Gestiķ i recaptaciķ voluntāria de l’impost sobre activitats econōmiques (IAE).
  3. Recaptaciķ executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic local.
  4. Gestiķ i recaptaciķ de les multes de trānsit.

Per informar, solucionar dubtes i fer gestions i trāmits relacionats amb aquests tributs, hi ha un punt de gestiķ de l’ORGT ubicat a l’Oficina d’Atenciķ Ciutadana del Masnou (Roger de Flor, 23). L’horari d’atenciķ presencial és de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. Així mateix, també es pot obtenir informaciķ i fer trāmits al Centre d’Informaciķ Tributāria, mitjanįant els telčfons 93 202 98 01 i 93 202 98 02, de 8.15 a 17.45 h (divendres fins a les 14.45) i també a la seu electrōnica de l’ORGT: http://orgt.diba.cat (disponible les 24 hores del dia).


CALENDARI FISCAL. EXERCICI 2018

Del 3 d’abril al 5 de juny de 2018
IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIĶ MECĀNICA
(tribut delegat a la Diputaciķ de Barcelona)
Els cārrecs de les domiciliacions bancāries s ’efectuaran el dia 1 de juny

Del 3 de setembre al 5 de novembre de 2018
EXACCIONS MUNICIPALS D’URBANA (recollida d’escombraries habitatge i entrada de vehicles)
Els cārrecs de les domiciliacions bancāries s’efectuaran el dia 4 d’octubre de 2018

Del 4 d’abril al 4 de juny de 2018
EXACCIONS INDUSTRIALS (recollida d’escombraries industrials, ocupaciķ via pública, i taules i cadires via pública)
Els cārrecs de les domiciliacions bancāries fraccionades al 50% s’efectuaran els dies següents:
1r termini: 5 d’abril de 2018
2n termini: 4 d’octubre de 2018

Del 4 de maig al 4 de juliol de 2018
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
IMPOST DE B ÉNS IMMOBLES RÚSTICS
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
Els cārrecs de les domiciliacions bancāries fraccionades al 25% s’efectuaran els dies:

  • 1r termini: 4 de maig de 2018
  • 2n termini: 4 de juliol de 2018
  • 3r termini: 4 de setembre de 2018
  • 4t termini: 5 de novembre de 2018

Del 28 de maig al 30 de juliol de 2018
TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Els cārrecs de les domiciliacions bancāries s’efectuaran el dia 4 de juny de 2018.

Del 17 de setembre al 19 de novembre de 2018
IMPOST D’ACTIVITATS ECONŌMIQUES, IAE (empresarials, pofessionals i artístiques) (tribut delegat a la Diputaciķ de Barcelona)
Els cārrecs de les domiciliacions bancāries s’efectuar an el dia 2 de novembre de 2018.

Informaciķ publicada el 15 de gener de 2018
Anteriors SegüentsLa DeixalleriaEl Masnou. Terra de marBiblioteca Joan CorominesQueda'tCentre d'Empreses Casa del Marqučs
Anteriors SegüentsOficina Local d'HabitatgePerfil del contractant"El Masnou Viu"Espai Escčnic Ca n'Humetoferta formativa CFPAM
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00