www.elmasnou.net

Amb motiu de les obres que s’estan duent a terme al carrer de Jaume I amb Mare de Déu de Núria, el dijous dia 11 a partir de les 9 h i fins al dia 12 de gener a la tarda, la línia C-19 del servei urbà del Masnou no estarà en servei, el qual es restablirà quan quedi lliure la via pública. Per a més informació, es pot consultar el comunicat de l’empresa Moventis.

Informació publicada el 10 de gener de 2018