Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
Ordenances
Ordenances fiscals 2006
Cliqueu aquí per obtenir el document sencer de les ordenances fiscals 2006

Aquest és l'índex de totes les ordenances fiscals 2006 (taxes, impostos i contribucions especials).

Taxes per prestaciķ de serveis o realitzaciķ d'activitats administratives

Taxa per expediciķ de documents administratius

Taxa per concessiķ de plaques, patents i altres distintius anālegs

Taxa per llicčncia d'autotaxis

Taxa per llicčncies urbanístiques

Taxa per llicčncia i permís municipal ambiental i de comunicaciķ prčvia

Taxa de cementiri municipal

Taxa per recollida d'escombraries

Taxa per prestaciķ de serveis i actuacions administratives al Mercat Municipal

Taxa per retirada de vehicles de la via pública i estada al dipōsit municipal

Taxes per utilitzaciķ privativa o aprofitament especial del domini públic municipal

Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat o a una part important del veīnat

Taxa per obertura de clots o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda del paviment o vorereres de la via pública

Taxa per ocupaciķ de terrenys d'ús públic

Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament exclusiu

Taxa per estacionament de vehicles de tracciķ mecānica en terrenys d'ús públic local

Impostos

Impost sobre béns immobles

Impost sobre vehicles de tracciķ mecānica

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Impost sobre activitats econōmiques

Impost sobre construccions, instalˇlacions i obres

Contribucions especials

Contribucions especials

Preus públics

Ordenanįa general dels preus públics municipals

Per prestaciķ de serveis d'atenciķ domiciliāria

Per utilitzaciķ de les instalˇlacions del Complex Poliesportiu Municipal, serveis esportius i activitats

Per ensenyaments especials en establiments municipals

Per prestaciķ de serveis de logopedia

Per prestaciķ de serveis dels locals de Ca n'Humet

Per prestaciķ de serveis d'escola bressol municipal

Per utilitzaciķ dels espais de l'Edifici Centre

Informaciķ publicada el 12 de gener de 2006
Anteriors SegüentsCentre d'Empreses Casa del MarqučsLa DeixalleriaQueda't"El Masnou Viu"Biblioteca Joan Coromines
Anteriors Següentsoferta formativa CFPAMEl Masnou. Terra de marEspai Escčnic Ca n'HumetPerfil del contractantOficina Local d'Habitatge
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00