Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Elmasnouviu.cat
Actuacions de millora als centres educatius del Masnou

Durant aquest estiu, hi ha prevista la realitzaciķ de diverses actuacions de millora als centres d’ensenyament públic del Masnou, la majoria centrades en obres de manteniment i d’eficičncia energčtica. Algunes de les actuacions es faran mitjanįant la contractaciķ d’una empresa externa i, d’altres, amb personal propi de la brigada municipal. En total, s’hi invertiran prop de 125.000 euros, 60.000 dels quals els sufragarā la Generalitat.

Pel que fa a obres, l’escola Lluís Millet comptarā amb una nova porta d’emergčncies al menjador escolar, ja que l’actual no s’ajustava a la normativa i calia substituir-la. A més, es construirā un envā dins dels vestidors del personal del menjador. També s’estā treballant a la terrassa de P3, on hi ha filtracions, i fer la terrassa nova sembla que es perfila com la soluciķ més adient.

Quant a l’escola Ferrer i Guārdia, es repararan les finestres de parvulari (edifici d’infantil) i de la primera planta (edifici de primāria). També s’estā arranjant el pati de l’edifici de cicle infantil, que té una part de saulķ i una altra que estā pavimentada amb formigķ i, amb el temps, s’ha anat desfent i disgregant. En una primera fase, es repicarā tota la zona de formigķ i es reomplirā de saulķ, i, en una segona fase, caldrā veure si és necessāria alguna actuaciķ més per canalitzar les aigües pluvials al pati. El canvi de la porta del magatzem de material esportiu de la pista i actuacions de jardineria sķn altres millores que es duran a terme en aquesta escola.

Al centre educatiu Marinada s’instalˇlaran portes noves als lavabos del pati i ilˇluminaciķ a l’exterior. El centre també tindrā reg automātic per als jardins de l’entrada.

A l’escola Ocata es traslladaran les calderes i s’estā construint una escala d’evacuaciķ al pati interior del centre. Amb l’execuciķ d’aquestes obres, s’han retirat les plaques de la coberta de fibrociment de l’antiga sala de calderes. A més, les finestres de la primera planta de l’edifici seran substituīdes per unes de noves.

Pel que fa a l’escola Rosa Sensat, comptarā amb una nova font al pati d’infantil i una rampa d’accés a la pista. La rampa actual de saulķ dona problemes, sobretot quan plou, ja que tot el saulķ del pati dels pins i de la mateixa rampa va a parar a la pista. S’ha previst fer-hi una rampa de formigķ amb pendents per dirigir l’aigua cap a un canalķ de recollida.

També, a la majoria d’escoles s’hi han fet altres feines de manteniment centrades en la pintura de parets, portes i altres elements dels equipaments educatius.

Estalvi energčtic a les escoles

D’altra banda, sķn diverses les actuacions per millorar l’eficičncia energčtica a les escoles i la inversiķ en aquestes tasques és de més de 10.000 euros. Durant el mes de juliol, a les escoles Rosa Sensat i Marinada s’han substituīt els fluorescents dels passadissos per d'altres de tipus LED, amb un consum notablement més baix. També s’han instalˇlat detectors de presčncia als lavabos pel control d’encesa i apagada dels llums, ja que es tracta d’una zona de pas que estā desocupada durant bona part de l’horari escolar.

Les auditories que s’han dut a terme sobre el consum energčtic de les escoles van arribar a la conclusiķ que tots els ordinadors del centre quedaven apagats durant la nit, mentre que els projectors, les pissarres digitals i les pantalles d’ordinadors quedaven en mode d'espera. L’electrōnica d’aquests aparells fa que continuīn consumint tot i estar en mode repōs. Per evitar el consum innecessari d’electricitat de les pissarres digitals i els ordinadors, s’han instalˇlat interruptors per desconnectar aquests aparells.

El desembre de 2016, a l’escola Ferrer i Guārdia, es van unificar els comptadors, de manera que aprofitant dos dels comptadors existents es poden abastir les necessitats elčctriques de tot centre i es van poder donar de baixa els altres dos comptadors.

Informaciķ publicada el 31 de juliol de 2017
Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00