Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Elmasnouviu.cat
El Ple de l'Ajuntament aprova la nova Ordenanša de civisme i convivŔncia ciutadana

Plenari de junyEl ple del 15 de juny va aprovar, de manera inicial, l’Ordenanša municipal de civisme i convivŔncia ciutadana del Masnou. La vigent Ordenanša municipal sobre la convivŔncia ciutadana era del 1994 i, atŔs els mÚs de 20 anys transcorreguts i els canvis que han tingut lloc en aquest temps, es va considerar necessÓria l’elaboraciˇ d’una nova ordenanša  que donÚs cobertura a les necessitats reals i actuals del municipi en matŔria de civisme i convivŔncia ciutadana. AixÝ ho va explicar la regidora d’Acciˇ cÝvica, SÝlvia Folch, qui tambÚ va detallar que s’hi havien afegit regulacions no contemplades en l’anterior ordenanša “com per exemple la regulaciˇ de la contaminaciˇ ac˙stica, l’ atmosfŔrica, la visual i la lumÝnica”, aixÝ com deixat fora aquells temes que ja disposaven d’una regulaciˇ especÝfica ( la publicitat, la venda i el consum de begudes alcoh˛liques a les vies i espais p˙blics; els locals socials de cÓnnabis; la recollida, transport i tractament de residus s˛lids urbans; la tinenša d’animals, etc.). Folch es va referir a l’Ordenanša com “un nou instrument encaminat a fer un municipi mÚs amable, acollidor i sostenible” amb l’objectiu de “fomentar i promoure el civisme com un valor essencial en democrÓcia per garantir els drets i els deures de les persones” i va agrair especialment les esmenes presentades pels grups municipals d’ICV-EUiA i PSC que havien permŔs millorar el document.

No obstant, l’Equip de Govern no va acceptar totes les esmenes d’ambdˇs grups municipals. Per part del PSC, les esmenes no acceptades eren les relacionades amb una regulaciˇ especÝfica de l’exposiciˇ publicitÓria a la via p˙blica i la possibilitat de commutar imports de les sancions per treball comunitari. Per part d’ICV-EUiA, les esmenes que no es van acceptar  eren encaminades a demanar la supressiˇ dels articles referents a la prohibiciˇ de la prostituciˇ, la mendicitat i la venda ambulant, entenent que l’ordenanša no era l’instrument adequat per regular aquests colĚlectius vulnerables.

El punt va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots) i el PSC (2 vots); en contra d’ ICV-EUiA  (2 vots), i les abstencions de la CUP-PA (2 vots) i el PP (1 vot). En termes generals, els grups de l’oposiciˇ van demanar a l’Equip de Govern vetllar pel compliment d’aquesta normativa. Federico de las Heras (PP), va demanar l’aplicaciˇ de la normativa sense arbitrarismes; Ernest Su˝Ú (PSC), la potenciaciˇ de la prevenciˇ amb la figura dels vigilants cÝvics com a eina per a millorar el civisme; i Frans AvilÚs (Ciutadans), una aplicaciˇ contundent de la normativa per tal que els resultats estiguin a l’alšada dels esforšos. Per part de l’Equip de Govern, SÝlvia Folch, va reiterar la importÓncia i necessitat d’aquesta aprovaciˇ i va tancar el debat dient que “es posaran tots els mitjans perquŔ sigui efectiva”.

Moment del plenari de juny, on gran part del p˙blic eren els ve´ns de Roger de Flor, 33Un altre moment destacat de la sessiˇ plenÓria de juny va ser el de la mociˇ d’urgŔncia presentada per tots els grups municipals del plenari a excepciˇ de la CUP-PA en relaciˇ a la situaciˇ que es produeix a l’edifici de Roger de Flor, 33 i contra l’especulaciˇ immobiliÓria. A la votaciˇ, s’hi va abstenir la regidora de la CUP-PA, Rosa Subirats, per estar d’acord amb la mociˇ inicial presentada per ICV-EUiA per˛ no amb l’actual. El portaveu d’ICV-EUiA, MÓxim FÓbregas, va justificar el motiu de la presentaciˇ conjunta de la mociˇ amb la voluntat d’ aconseguir el mÓxim consens al plenari, tot i que va criticar “l’estat catat˛nic” en el que, al seu parer, es trobava la regidoria.

Segons explica la mociˇ, l’edifici d’habitatges, que havia estat propietat de Solvia, la immobiliÓria del Banc de Sabadell, va ser adquirit per part  d’una empresa de compravenda de bens immobiliaris. Les persones llogateres dels habitatges de l’edifici van ser informades de la intenciˇ del nou propietari de vendre la totalitat dels habitatges de l’edifici sobre els que vencien els contractes, una situaciˇ que va despertar les alarmes entre ells, pensant que, tot i que formalment es tracti d’una compravenda podrien estar al davant d’una operaciˇ fruit d’un procÚs d’execuciˇ hipotecÓria o de daciˇ en pagament. Tant l’alcalde, Jaume Oliveras, com el regidor d’Habitatge, Jordi Matas, han dut a terme reunions amb els representants dels ve´ns per mantenir un contacte permanent amb els llogaters i oferir el suport legal i de mediaciˇ. A mÚs, tal com va aclarir el regidor d’Habitatge, “el Banc de Sabadell no ha ofert en cap moment la compra de l’immoble a l’Ajuntament”.

L’acord va mostrar el suport de l’Ajuntament del Masnou a les famÝlies llogateres de l’edifici, per tal que es respectin escrupolosament tots els seus drets i no es produeixin situacions d’ab˙s immobiliari. AixÝ mateix,  tambÚ recull la disposiciˇ per part del consistori a facilitar els recursos tŔcnics, jurÝdics i de mediaciˇ de quŔ disposa l’Ajuntament. La mociˇ tambÚ insta el govern a adrešar-se a l’AgŔncia Catalana de l’Habitatge per tal que exerceixi la possibilitat del dret de tanteig i retracte en aquest cas.

A mÚs de mostrar la preocupaciˇ per aquest cas i el suport de l’Ajuntament als ve´ns, l’alcalde, Jaume Oliveras, va explicar que, tal com es va constatar a la sessiˇ tŔcnica participativa d'intercanvi de coneixement i de transferŔncia d’experiŔncies  entre els membres de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, duta a terme aquest setmana al Masnou, la problemÓtica habitacional Ús comuna arreu del territori. Per aquest motiu,  Oliveras va parlar dels reptes en matŔria d’habitatge “on cal una polÝtica mÚs intervencionista per part del conjunt de les administracions”.

A l’audiŔncia p˙blica prŔvia al Ple, els ve´ns afectats van tenir veu al plenari per demanar a l’Ajuntament la implementaciˇ de polÝtiques d’habitatge i, en concret, demanar-los l’actuaciˇ amb fermesa i rapidesa per garantir el dret a quedar-se als seus habitatges.  


Altres punts aprovats:

Es va donar compte de l'informe d'Intervenciˇ d'avaluaciˇ de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del primer trimestre del pressupost 2017 amb motiu de la seva remissiˇ al Ministeri d'Hisenda i Funciˇ P˙blica.

Aprovaciˇ inicial de la modificaciˇ del punt 2 de la Base 10 de les d'execuciˇ del pressupost, d'ampliacions de crŔdit establertes en la secciˇ tercera d'altres modificacions pressupostÓries. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot); i les abstencions d’ ICV-EUiA (2 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Aprovaciˇ inicial de la modificaciˇ de l'apartat 29.5 de les Bases d'Execuciˇ del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessiˇ directa, exercici 2017. Aprovat per unanimitat.

Compatibilitat d'una funcionÓria. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot); i l’abstenciˇ d’ ICV-EUiA (2 vots).

Aprovaciˇ inicial de la modificaciˇ de l'ordenanša reguladora de la creaciˇ, modificaciˇ i supressiˇ de fitxers de dades de carÓcter personal de l' Ajuntament del Masnou. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), d’ ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 vots), una regidora de la CUP-PA,  i el PP (1 vot); i l’abstenciˇ de l’altra regidora de la CUP-PA.

Punts d’urgŔncia sotmesos a votaciˇ:

Aprovaciˇ inicial de l’ expedient n˙mero 21/2017 de Modificaciˇ pressupostÓria per crŔdit extraordinari. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 vots) i el PP (1 vot); i l’abstenciˇ de la CUP-PA (2 vots).

Darrer Ple de Sandra MirasUn altre punt d’urgŔncia va ser la presa de raˇ de la ren˙ncia voluntÓria al cÓrrec de regidora de l’Ajuntament, formulada per la senyora Sandra Miras i MartÝnez. En conseqŘŔncia, tambÚ es va haver de nomenar el representant municipal a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i TeiÓ. La regidora ren˙ncia al cÓrrec per un relleu pactat dins del partit, tal com ho va fer plenaris abans la regidora Laia Noy. Miras va aprofitar per fer balanš de la tasca feta durant les seves paraules d’acomiadament i tambÚ va parlar dels reptes que tenia a partir d’ara “ no me’n vaig a casa, hi ha molta feina per fer”.  Tant l’alcalde, Jaume Oliveras, com el portaveu de CiU, Eduard Garcia, van tenir paraules d’agra´ment per la tasca de la regidora durant els darrers dos anys.

Mocions i declaracions institucionals:

Mociˇ presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA, amb esmenes incorporades de l’Equip de Govern, a proposta del Sindicat CCOO, demanant accions per a la retirada de les plaques d'amiant dels centres de Catalunya i, pel que fa al Masnou, de l'escola Ocata. Aprovada per unanimitat.

Mociˇ presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA, amb esmenes incorporades de l’Equip de Govern, en suport als afectats de sÝndromes de sensibilitzaciˇ central.  Aprovada per unanimitat.

Mociˇ presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en relaciˇ a la sentŔncia del Tribunal Constitucional relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es va votar per punts. La votaciˇ de tots els punt excepte el segon va donar com a resultat els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), d’ ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 vots), i una regidora de la CUP-PA; en contra del PP i l’abstenciˇ de l’altra regidora de la CUP-PA.  El segon punt va ser aprovat per unanimitat.

Declaraciˇ Institucional presentada pels grups municipals ERC-AM-MES, CiU, PSC i ICV-EUiA en nom de l’organitzaciˇ sindical UGT CATALUNYA sobre millores en la regulaciˇ de les subcontractacions en l’administraciˇ p˙blica. Es va votar per punts. La votaciˇ de tots els punt excepte el quart va donar com a resultat els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), d’ ICV-EUiA (2 vots), el PSC (2 vots), i el PP (1 vot); en contra d’una regidora de la CUP-PA i l’abstenciˇ de l’altra regidora de la CUP-PA. El quart punt va comptar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), d’ ICV-EUiA (2 vots), i el PSC (2 vots): en contra del PP ( 1 vot) i una regidora de la CUP-PA i les abstencions de Ciutadans ( 3 vots) i l’altra regidora de la CUP-PA.

AudiŔncia p˙blica:

A mÚs de la preocupaciˇ dels ve´ns de Roger de Flor, 33, l ’audiŔncia p˙blica prŔvia al Ple va comptar amb intervencions de la Plataforma d’Afectats per la Crisi, qui va tornar a demanar mesures relacionades amb el lloguer de vivenda al municipi. TambÚ, els membres de l’entitat SOCNUM Casinet van tornar a la sessiˇ prŔvia al plenari per demanar el canvi de qualificaciˇ urbanÝstica de la finca ocupada per l’entitat. Les queixes sobre la brutÝcia a la via p˙blica van produir-se tant a l’audiŔncia p˙blica prŔvia com a les intervencions del p˙blic al final del Ple.

Informaciˇ publicada el 16 de juny de 2017
Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00