Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Elmasnouviu.cat
El Ple de maig facilita les tramitacions necessāries per a l'execuciķ del pas soterrat  del carrer de Brasil

Ple municipal i públic assistent fent un minut de silenci (18 de maig)

Abans d’iniciar el plenari, els membres dels consistori i el públic assistent van dedicar un minut de silenci en senyal de dol per la mort d’un jove veí del Masnou, que va patir un accident el passat dia 14 de maig dins una fābrica abandonada de Teiā.

Ahir el consistori va aprovar per unanimitat l’aprovaciķ de la concessiķ administrativa per a l'ocupaciķ del domini públic ferroviari relativa a l'autoritzaciķ d'ADIF per a l'execuciķ de les obres ordināries del projecte de millora de l'accessibilitat del pas soterrat del carrer de Brasil, amb l’objectiu de facilitar la continuītat de les obres iniciades a la zona i garantir-ne l’agilitat en l’execuciķ. Es tracta d’un trāmit necessari, que ahir grācies als vots favorables de tots les forces polítiques, va deixar de ser un escull. La proposta va comptar amb 20 vots favorables (el regidor Romā Lķpez va excusar la seva absčncia al ple). Cal recordar que l’Ajuntament va decidir recentment resoldre el contracte per a l’execuciķ d’aquestes obres amb l’empresa Axis Patrimoni SL perquč, entre d’altres motius, no havia gestionat aquest trāmit. Paralˇlelament s’estā treballant per poder licitar de nou la totalitat del projecte executiu, amb la voluntat d’iniciar les obres tot just passat l’estiu. Tot i el vot favorable de tots els grups polítics, el portaveu d'ICV-EUiA, Māxim Fābregas, va solˇlicitar al regidor responsable un informe tčcnic que exposi les actuacions que es faran anualment per mantenir l’obra executada i el seu impacte econōmic. Per la seva part, el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, va contestar que “tenint en compte que al costat mar s’hi construīa una rampa, no veig el possible cost sobrevingut que aixō podria suposar”.

El segon punt de l’ordre del dia del ple, la proposta de resoluciķ dels recursos de reposiciķ interposats per la mercantil Transport Urbans del Masnou, SL i el Banc Popular Espaņol, SA, contra l'acord del Ple de l'Ajuntament del Masnou de data 22 de desembre de 2016, que aprovava definitivament la liquidaciķ definitiva del contracte de servei de transport urbā del municipi del Masnou, també va ser aprovat amb 14 vots a favor de l’ Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 10 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el PSC (2 vots), i l’abstenciķ de Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots) i el PP (1). L’aprovaciķ desestima les alˇlegacions contingudes en el recurs de reposiciķ interposat per l’empresa Transports Urbans del Masnou, SL contra l’acord del Ple per a la liquidaciķ definitiva del contracte, i estima les alˇlegacions contingudes en el recurs de reposiciķ interposat pel Banc Popular Espaņol, SA. contra el citat l’acord. Per últim s’aprovava retornar la garantia per import de 3.000.000 de pessetes (18.030,36 euros) al titular de l’aval. El portaveu del PSC, Ernest Suņé, va alˇlegar manca de cintura política, tot considerant que el Govern mantenia una postura massa rígida a l’hora de negociar amb l’empresa. El portaveu d'ICV-EUiA, Māxim Fābregas, que va felicitar a la plantilla municipal i el regidor de Mobilitat, Joaquim Fābregas, per la feina i l’esforį realitzat, va aprofitar l’exposiciķ per recordar que el seu grup mantenia la voluntat de remunicipalitzar els serveis, fet que també va apuntar la portaveu de la CUP, Rosa Subirats, durant el seu torn de paraula. El portaveu de Ciutadans, Frans Avilés, va advertir que el desacord acabaria en un contenciķs-administratiu i demanava a l‘Equip de Govern que fes un esforį per continuar negociant. En resposta als grups que van intervenir, el regidor Joaquim Fābregas, va agrair al PSC el seu vot favorable, i a ICV-EUiA el seu suport al llarg de tot el procés.

Just abans de les aprovacions dels punts anteriors, es va donar compte de l'informe corresponent al primer trimestre de l'any 2017 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emčs conforme a allō establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. També de la gestiķ i tramesa dels acords contraris a objeccions (Art.218.3 TRLHL) a la Sindicatura de Comptes.

Durant el torn de preguntes adreįades a l’Equip de Govern per part de l’oposiciķ, punts de vista diferents en la interpretaciķ d’unes declaracions fetes en un ple anterior, van provocar una conversa tensa entre el portaveu d'ICV-EUiA, Māxim Fābregas, i el regidor de Govern, Ricard Plana. En aquest apartat del ple, va aflorar de nou la situaciķ exposada per la prōpia entitat SOCNUM Casinet a l’audičncia pública prčvia al ple. El portaveu del PSC, Ernest Suņé, va afirmar al respecte que l’entitat necessitava 3.600 euros per sobreviure, quantia que l’entitat havia deixat d’ingressar per la pčrdua del servei de bar. Suņé va considerar la proposta de canvi de planejament com una opciķ ruīnosa per l’entitat, perquč l’obligava a endeutar-se en 30.000 euros per assumir el cost de la inversiķ, “serā la desapariciķ de l’entitat”. Va proposar a l’Equip de Govern que signés un conveni de 4000 euros amb l’entitat per garantir-ne la continuītat i que no es fessin canvis urbanístics. En resposta, el regidor d’Urbanisme, Ricard Plana, va oferir-se per  tornar a parlar-ne  i buscar solucions amb tots els grups polítics i també amb SOCNUM Casinet. Plana va aclarir que la proposta de canvi de planejament va ser feta per un particular, i també que el “problema de fons” era que els veīns de l’ edifici on actualment s’ubica l’entitat consideraven que “viuen en un edifici per habitatges i no es convenient ubicar-hi un equipament municipal ni una entitat”. Altres temes consultats per l’oposiciķ, en concret del PP, van ser el retorn de les plusvālues i les afectacions dels locals de l’Illa Centre al comerį local.

Mocions i declaracions institucionals

Els tres punts de l’apartat de mocions i declaracions institucionals presentades al plenari van ser aprovades per unanimitat:

• Mociķ presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant actuacions relacionades amb la instalˇlaciķ d'ascensors o d'aparells elevadors als edificis plurifamiliars d'habitatges. La mociķ va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals, amb les esmenes incorporades de l’Equip de Govern.

• Declaraciķ institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP  d'adhesiķ al projecte "No puc esperar!". Aprovada amb els vots a favor de tots els grups municipals, amb una esmena incorporada de l’Equip de Govern que corregia el fet de concentrar la campanya informativa al municipi del Masnou.

• Declaraciķ institucional presentada pel Grup Municipal del PSC-CP de suport a una llei d'aprofitament dels excedents alimentaris. Va ser aprovada per unanimitat de tots el partits.

Audičncia pública

L’audičncia pública prčvia va atendre tres qüestions del públic assistent. Van haver-hi dos peticions a títol personal a l’Equip de Govern: una intervenciķ denunciava el mal estat d’una parcelˇla privada ubicada als voltants de can Mandri, que precisa una intervenciķ urgent perquč no es degradi més (cal que es tallin les herbes, s’ ilˇlumini i no s’utilitzi de pipicā entre d’altres), segons l’ interlocutor. L’altra intervenciķ, també a nivell particular, feia referčncia al conveni de treballadors, en concret es consultava si s’estava treballant sobre l’article 54 que parla de la jubilaciķ anticipada, entre d’altres. SOCNUM Casinet va ser present de nou a la sessiķ prčvia al plenari per demanar una soluciķ definitiva al canvi de qualificaciķ urbanística de la finca ocupada per l’entitat.

Informaciķ publicada el 19 de maig de 2017
Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00