Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Elmasnouviu.cat
Ja es poden solˇlicitar  les subvencions per a obres de rehabilitaciķ d'edificis d'habitatges a través de l'OHL del Masnou

Ahir dia 16 de maig, la Generalitat de Catalunya va fer pública la convocatōria de subvencions per al foment de la rehabilitaciķ d'edificis de tipologia residencial per a l’any 2017. Es prioritzaran les actuacions que fomentin la millora de l’estalvi energčtic i s’atorgaran ajuts a totes les que afectin l’estructura de l’edifici o que suposin millores en l’accessibilitat, si hi resideixen persones amb discapacitat. S’estableixen dos terminis per a la presentaciķ de les solˇlicituds, una per a les actuacions amb concurrčncia pública competitiva fins al 30 de juny, i una altra per a les actuacions d’excepcionalitat i urgčncia, fins al 31 de juliol.

Poden accedir a aquestes subvencions les comunitats de propietaris, els propietaris d’edificis d’habitatges o els llogaters, autoritzats prčviament per la propietat. Els edificis que entren dins l’āmbit de la convocatōria sķn els d’habitatges colˇlectius o plurifamiliars ubicats a Catalunya, construīts i acabats abans de 1981.

Enguany, el Departament de Governaciķ, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat destinarā  inicialment cinc milions i mig d’euros. Aquesta dotaciķ és ampliable en funciķ de les solˇlicituds i la disponibilitat pressupostāria. L’any passat, el Govern va destinar a aquesta convocatōria una partida inicial de 3 milions d’euros que es van ampliar fins els 5,5 milions un cop ateses totes les peticions.

Presentaciķ de solˇlicituds

La convocatōria publicada avui estableix dos terminis per a la presentaciķ de les solˇlicituds. D’una banda, les solˇlicituds amb concurrčncia pública competitiva poden presentar-se fins al 30 de juny. En aquest cas, la convocatōria especifica tot un seguit de requisits que s’avaluaran i que permetran prioritzar l’atorgament de les subvencions en funciķ de la puntuaciķ obtinguda i de la dotaciķ pressupostāria.

D’altra banda, el termini s’allarga fins al 31 de juliol per a les actuacions que es consideren d’excepcionalitat i urgčncia; les relatives a la conservaciķ dels fonaments, l’estructura i les instalˇlacions de l’edifici, i les d’obres d’accessibilitat quan a l’edifici visquin persones amb discapacitat o mobilitat reduīda o més grans de 65 anys, sempre que no hagin iniciat les obres.

La gestiķ de les subvencions anirā a cārrec de la Direcciķ de Qualitat de l’Edificaciķ i Rehabilitaciķ de l’Habitatge de l’Agčncia de l’Habitatge de Catalunya i els impresos de solˇlicituds poden obtenir-se a la pāgina web de l’Agčncia.  Al municipi del Masnou, serā l’Oficina Local d’Habitatge, a través de l’Oficina d’Atenciķ Ciutadana al carrer Roger de Flor 23, qui s’encarregarā de dur a terme les solˇlicituds. 

Obres de rehabilitaciķ subvencionables

Les obres de rehabilitaciķ susceptibles de ser subvencionades sķn les de conservaciķ dels edificis que disposin d’un informe d’Inspecciķ Tčcnica de l’Edifici d’habitatges (ITE) que qualifiqui com a importants, greus o molt greus les deficičncies detectades en els elements comuns, ja siguin fonaments, estructura i instalˇlacions de l’edifici (electricitat, lampisteria, gas, telecomunicacions...). També inclou les obres relatives a la conservaciķ de cobertes, terrats, faįanes i parets mitgeres.

També poden ser subvencionades les actuacions adreįades a millorar la qualitat i la sostenibilitat de l’edifici: millora de l’envolupant tčrmica de l’edifici, per reduir les despeses de calefacciķ i refrigeraciķ; instalˇlaciķ de sistemes de calefacciķ i refrigeraciķ, per incrementar l’eficičncia energčtica; instalˇlaciķ d’equips de generaciķ o d’equips que permetin la utilitzaciķ d’energies renovables, com l’energia solar, biomassa o geotčrmica, i actuacions que redueixin el consum d’energia convencional i millorin l’eficičncia energčtica de les instalˇlacions comuns d’ascensors i ilˇluminaciķ de l’edifici.

Aquesta convocatōria també inclou les actuacions per millorar l’accessibilitat, com ara la instalˇlaciķ d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes, grues i altres adaptacions per a persones amb discapacitat sensorial.

Per a més informaciķ consulteu el següent enllaį (impresos entre d’altres).

Informaciķ publicada el 18 de maig de 2017
Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00