www.elmasnou.net

PUBLICACIONS


LA ROCA DE XEIX
- Núm. 1 (desembre 1990 )
La Historiografia del Masnou (I), per Rosa Almuzara.
   
- Núm. 2 (setembre 1991)
La pollacra masnovina "Maria Asunta", per Palemó Anglés i Estanislau Janer.

- Núm. 3 (març 1992)
La premsa al Masnou del segle XIX, per Joan Muray.

- Núm. 4, 5 i 6 (juny 1993)
La marina mercant del vuit-cents al Masnou: antecedents.
Els patrons masnovins a través de les patents de sanitat (segles XVIII i XIX)
, per Rosa Almuzara, Jordi Balada, Josep Maria Balada i Palemó Anglès.

- Núm. 7 i 8 (juny 1994)
Fons documentals sobre Miquel Garriga i Roca als Arxius de la Ciutat de Barcelona, per Xavier Tarraubella.
Reflexions entorn a l'obra de Miquel Garriga i Roca al Masnou, per Rosa Almuzara.

- Núm. 9 (maig 1995)
Vaixells, armadors, capitans, pilots i parçoners masnovins de la marina mercant de Lloret  de Mar (1794-1918), per Agustí Maria Vilà i Galí.

- Núm. 10 (maig 1995)
La marina mercant del vuit-cents al Masnou: fonts bàsiques, per Rosa Almuzara i Agustí Maria Vilà i Galí.

- Núm. 11, 12 i 13 (setembre 1996)
El transport marítim a través del moviment del port de Barcelona en l'any 1860 i els capitans que hi participaren, per L. Carbonell Relat.

- Núm. 14 i 15 (setembre 1997)
La carrera d'Amèrica a través d'un vapor transatlàntic: memòries del capità Isidre Isern Fàbregas (1897-1911), per Rosa Almuzara.

- Núm. 16 i 17 (desembre 1998)
Les repercusions de la guerra de Cuba al Masnou, per Manuel Cusachs i Corredor.

- Núm. 18, 19 i 20 (novembre 1999)
La dinamització de les terres de marina durant el segle XVIII, a través dels cabalers: la família Hombravella del Masnou, per Jordi Pagès, Ramon Ros, Àngela Lisnier i Anna M. Bassegoda.

- Núm. 21 i 22 (desembre 2000)
L'ideari de Lluís Millet, per Francesc Cortès.

- Núm. 23 i 24 (desembre 2001)
La navegació a la Mediterrània oriental: les societats mercantils Roig-Maristany-March (1811-1822), per Bartomeu i Josep Roig Badia.

- Núm. 25 (desembre 2002)
Base documental per a un diccionari dels marítims del Masnou (s. XVIII-XIX), per Rosa Almuzara.

- Núm. 26 (2001)
La transformació del paisatge del Masnou (1849-1945), per Isabel Giménez i Molina.

- Núm. 27 (2006)
El cementiri del Masnou, un museu a l’aire lliure (segles XVIII-XXI), per Miquel Rico Vázquez i Marta Roig Lerones.

- Núm. 28 (2011)
Passat i present de les poblacions d’aus al municipi del Masnou, per Toni Marí Vivancos, Xavier Castañer Ferruz i Jordi Ribas Mares.

- Núm. 29 (2013)
Atles electoral. Els consistoris del Masnou 1812-1979, per Rosa Toran.

- Núm. 30 (2016)
L’obra arquitectònica de Bonaventura Bassegoda i Amigó a la vila del Masnou, per Miquel Rico Vázquez i Marta Roig Lerones.

- Núm. 31 (2017)
Lluís Millet i Pagès. Retalls de vida. Aportacions biogràfiques a través de les cartes del llegat familiar, per Núria Vilà i Miguel i Maria Villanueva i Margalef.

QUADERNS D’HISTÒRIA LOCAL
- Núm. 1 (novembre 2015)
La repressió franquista: el cas del masnoví Lluís Benito Embid, per Marta Roig i Miquel Rico.

- Núm. 2 (novembre 2017)
Les lliçons de Maria Canaleta, per Sònia Hernández.

ALTRES PUBLICACIONS D'INTERÈS

- El crimen de Masnou, per Jaume Bertran i Estapé. (1908)
- La inundación de Masnou, per Jaume Bertran i Estapé. (1909)
- Masnou: Notas para la contribución al estudio de la Historia de Masnou, per Pere-Jordi Bassegoda i Musté. (1928)
- Diseños de la villa del Masnou y de su marina de vela del ochocientos, per Pere-Jordi Bassegoda i Musté. (1962).

Informació publicada el 30 de gener de 2017