www.elmasnou.net

QUÈ S'HI POT TROBAR?


Arxiu MunicipalA l’Arxiu Municipal s’hi pot trobar tota la documentació que ha anat generant l’Ajuntament del Masnou des de la creació del municipi, l’any 1825, fins a l’actualitat. També gestiona i conserva altres fons donats per particulars: fons personals, fons d'entitats, arxiu d'imatges, hemeroteca i biblioteca auxiliar, entre d'altres.

FONS DE l’ADMINISTRACIÓ LOCAL
- Ajuntament del Masnou (1755-2015)

FONS JUDICIALS
- Jutjat de Pau del Masnou (1820-1995)
- Junta Local de Llibertat Vigilada (1943-1986)
 
FONS D’ENTITATS
- Casino del Masnou (1900-1958)
- Casa Benèfica del Masnou (1909-1960)
- Centre Coral Unió Masnovina (1919-1934)
- Cambra Agrària del Masnou (1918-1936)
- Escolàpies del Masnou (1919-1935)
- Junta Local de Defensa Passiva (1938-1945)
- Delegació local Falange Española Tradicionalista y de las JONS (1939-1979)
- Casinet del Masnou (1940-1980)
- Escola Marinada (1969-1993)

FONS D’ASSOCIACIONS
- Germandat i Mont de Pietat de Sant Antoni de Pàdua (1860-1938)
- Confederació Nacional del Treball CNT (1936-1939)
- Associació de Veïns de la Carretera Alella (1976-2007)
- Centre Excursionista del Masnou (1978-1981)
- Associació contra la Droga El Masnou (1988-2010)

FONS D’EMPRESES
- Fusteria d'Antoni Mateu i Cabané (1860-1997)
- Fundació Privada Promocions Culturals El Masnou (1998-2012)
 
FONS PATRIMONIALS I FAMILIARS
- Família Ramentol i Mirambell (1796-1967)
- Família Lloberes (1812-1935)
- Família García Sors (1830-1875)
- Família de Lluís Millet i Pagès (1779-1996)
 
FONS PERSONALS
- Pere-Jordi Bassegoda i Musté (1541-1989)
- Francesc Sust i Maristany (1859-1894)
- Joan Mirambell i Millet (1860-1909)
- Jacint Pous i Bretau (1893-1941)
- Gregoria Romano García (1975-2015)
- Francesc Isern i Hombravella (1846-1920)

COL·LECCIONS
- Manuscrits i documents solts (1757-1933)
- Col·lecció Joan Maresma Pujadas (1899-2011)
- Cartografia (1818-1998)
- Plànols (1846-2004)
- Cartells (1800-2012)
- Làmines (1906-1992)
- Hemeroteca (1860-1998)
- Reculls de premsa
- Fullets i programes
- Documents audiovisuals
- Entrevistes orals
- Estudis i treballs de recerca
- Imatges
- Biblioteca auxiliar

COL·LECCIONS DE NÀUTICA
- Documents de mariners i capitans (1800-2000)
- Títols de pilot (1800-1900)
- Cartes nàutiques (1843-1964)
- Diaris de navegació (1750-1950)

Informació publicada el 30 de gener de 2017