Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Ple de Riure
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
Calendari fiscal, exercici 2017
Comproveu quan heu de pagar els vostres tributs amb el Calendari Fiscal 2017 i guanyeu comoditat domiciliant els pagaments!

Per a més informaciķ, podeu adreįar-vos al telčfon:
93 557 17 48
Adreįa electrōnica
Cliqueu aquí per obtenir el calendari i la butlleta en format PDF

Pagament fraccionat de l'IBI

Per acollir-se a aquesta opciķ, és indispensable la domiciliaciķ bancāria.

Per a qui ja compleixi aquest requisit de domiciliaciķ, es procedirā automāticament al cārrec fraccionat de l’IBI en quatre fraccions del 25 % cadascuna, en les dates següents: 4 de maig, 4 de juliol, 4 de setembre i 3 de novembre de 2017.

Qui no tingui la domiciliaciķ i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de l'impost de béns immobles urbans i rústics obligatōriament ha de solˇlicitar-ne la domiciliaciķ bancāria. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta que trobareu al PDF i trametre-la a l’Oficina d’Atenciķ Ciutadana abans del dia 25 d’abril de 2017.

Pagament fraccionat de les exaccions municipals industrials

Per acollir-se a aquesta opciķ, és indispensable la domiciliaciķ bancāria.

Per a qui ja compleixi el requisit de domiciliaciķ, es procedirā automāticament al cārrec fraccionat de les exaccions municipals industrials en dues quotes, en les dates següents: 5 d’abril i 4 d’octubre de 2017.

Qui no tingui la domiciliaciķ i vulgui acollir-se al pagament fraccionat de les exaccions municipals industrials obligatōriament ha de solˇlicitar la domiciliaciķ bancāria. Per fer-ho, cal emplenar la butlleta adjunta i trametre-la a l’Oficina d’Atenciķ Ciutadana abans del dia 27 de marį de 2017. Si no s’opta per la domiciliaciķ bancāria, no hi ha cap possibilitat de fraccionar el pagament de l’IBI, com tampoc les exaccions municipals industrials, el pagament de les quals només es podrā fer en les dates
especificades al calendari fiscal.

Domiciliaciķ bancāria de la resta de tributs

Es pot solˇlicitar la domiciliaciķ bancāria de la resta de tributs abans de la data d’inici del cobrament en període voluntari perquč tingui efecte en el mateix exercici de 2017.

Informaciķ per a les persones sense domiciliaciķ bancāria

En cada període rebreu un tríptic que us permetrā efectuar el pagament de tributs en qualsevol de les entitats colˇlaboradores. La no recepciķ del tríptic no exclou el pagament del tribut. En aquells tributs gestionats directament per l’Ajuntament, si no el rebeu abans del termini, podeu adreįar-vos a qualsevol oficina de CaixaBank (“La Caixa”) i us en lliuraran un duplicat per tal que pugueu fer-ne el pagament.

Exposiciķ pública

El termini d’exposiciķ pública dels padrons als quals fa referčncia aquest calendari serā de vint dies naturals, que s’iniciarā l’endemā de la publicaciķ en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al tauler electrōnic d'aquest Ajuntament.

Observacions

La ciutadania ha de comunicar a l’Administraciķ municipal qualsevol canvi dels seus béns sotmesos a tributaciķ, ja sigui l’adquisiciķ d’un bé immoble o el canvi del domicili fiscal.

Molt important

Una vegada transcorregut el termini assenyalat en aquest calendari per a cada tribut, els deutes pendents de pagament s’hauran d’exigir per la via de constrenyiment, tal com determina el Reglament general de recaptaciķ, que comporta un increment de la quota amb recārrecs, costes i els interessos corresponents.

Per al vostre interčs, és important que us cenyiu als terminis fixats.

Per a més informaciķ

Si teniu algun dubte, consulta o problema, podeu adreįar-vos al telčfon de Recaptaciķ (93 557 17 48), a l’adreįa de correu electrōnic (recaptacio@elmasnou.cat).

Delegaciķ ORGT

L’Ajuntament del Masnou té delegat en l’Organisme de Gestiķ Tributāria de la Diputaciķ de Barcelona (ORGT) els següents trāmits:

  1. Gestiķ i recaptaciķ voluntāria de l’impost sobre vehicles de tracciķ mecānica (IVTM).
  2. Gestiķ i recaptaciķ voluntāria de l’impost sobre activitats econōmiques (IAE).
  3. Recaptaciķ executiva de tots els tributs i altres ingressos de dret públic local.
  4. Gestiķ i recaptaciķ de les multes de trānsit.

Per informar, solucionar dubtes i fer gestions i trāmits relacionats amb aquests tributs, hi ha un punt de gestiķ de l’ORGT ubicat a l’Oficina d’Atenciķ Ciutadana del Masnou (Roger de Flor, 23). L’horari d’atenciķ presencial és de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h. Així mateix, també es pot obtenir informaciķ i fer trāmits al Centre d’Informaciķ Tributāria, mitjanįant els telčfons 93 202 98 01 i 93 202 98 02, de 8.15 a 17.45 h (divendres fins a les 14.45) i també a la seu electrōnica de l'ORGT: http://orgt.diba.cat (disponible les 24 hores del dia).

NOVETATS

A partir d’aquest any 2017 el cobrament de les exaccions municipals urbanes (recollida d’escombraries dels habitatges i entrada de vehicles) es passa a finals d’any (des del 4 de setembre fins al 6 de novembre) i deixen d’estar fraccionades. Per tant, els rebuts domiciliats es cobraran en una sola vegada el dia 4 d’octubre de 2017.


CALENDARI FISCAL 2017

Del 3 d'abril al 6 de juny de 2017

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIĶ MECĀNICA 

(Tribut delegat a la Diputaciķ de Barcelona)

Els cārrecs de les domiciliacions bancāries s’efectuaran el dia 2 de juny de 2017.


Del 4 de setembre al 6 de novembre de 2017

EXACCIONS MUNICIPALS D’URBANA REFOSES

(Recollida d’escombraries habitatge i entrada de vehicles)

Els cārrecs de les domiciliacions bancāries s’efectuaran el dia 4 d'octubre de 2017.

Del 23 de marį al 23 de maig de 2017

EXACCIONS INDUSTRIALS REFOSES

(Recollida d’escombraries industrials, ocupaciķ via pública, i taules i cadires via pública)

Els cārrecs de les domiciliacions bancāries fraccionades al 50% s’efectuaran els dies següents:

1r termini: 5 d’abril de 2017

2n termini: 4 d’octubre de 2017


Del 4 de maig al 4 de juliol de 2017

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Els cārrecs de les domiciliacions bancāries fraccionades al 25% s’efectuaran els dies:

1r termini: 4 de maig de 2017

2n termini: 4 de juliol de 2017

3r termini: 4 de setembre de 2017

4t termini: 3 de novembre de 2017


Del 26 de maig al 26 de juliol de 2017

TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Els cārrecs de les domiciliacions bancāries s’efectuaran el dia 2 de juny de 2017.


Del 15 de setembre al 15 de novembre de 2017

IMPOST D’ACTIVITATS ECONŌMIQUES, IAE (empresarials, professionals i artístiques)

(Tribut delegat a la Diputaciķ de Barcelona)

Els cārrecs de les domiciliacions bancāries s’efectuaran el dia 2 de novembre de 2017.

Informaciķ publicada el 24 de gener de 2017
Anteriors SegüentsPerfil del contractantLa Deixalleriaoferta formativa CFPAMBiblioteca Joan CorominesEl Masnou. Terra de mar
Anteriors SegüentsEspai Escčnic Ca n'HumetCentre d'Empreses Casa del MarqučsQueda't"El Masnou Viu"Oficina Local d'Habitatge
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00