www.elmasnou.net

Cliqueu aquí per obtenir el document sencer de les ordenances generals del 2017


Ordenances generals

Ordenances fiscals reguladores dels impostos

Ordenances fiscals reguladores de les taxes per prestació de serveis o realització d'activitats administratives

Ordenances fiscals reguladores de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal

Ordenances fiscals reguladores dels preus públics


Ordenances reguladores de tarifes

Informació publicada el 9 de gener de 2017