www.elmasnou.net

L'alcalde explica la propostaL'alcalde, Jaume Oliveras, va presentar el dimarts 20 de desembre, en audiència pública, la proposta municipal d'actuació en l'ambit del Casino del Masnou. Segons va explicar Oliveras, es tracta d'un projecte "molt ambiciós i transcendent per al desenvolupament urbanístic del municipi", per la qual cosa la proposta inclou la participació ciutadana. Els dos punts fonamentals són, d'una banda, l'adquisició per part de l'Ajuntament del teatre del Casino, un dels principals patrimonis de l'entitat, que permetria rehabilitar-lo i donar-li un ús públic; i, de l'altra, obrir a l'ús públic el pati perquè es transformi en una plaça clau per esponjar, pacificar i articular l'espai i la mobilitat al nucli antic i Ocata.

Per poder tirar endavant aquest projecte, l'Ajuntament va iniciar converses amb l'entitat al 2014, quan l'alcalde era regidor de Cultura. La Diputació va realitzar diversos estudis per a la rehabilitació del teatre, que establien com a condició imprescindible que el teatre passés a ser de titularitat municipal, la qual cosa proposa l'Ajuntament mitjançant una cessió obligatòria gratuïta. Una possible via de finançament dels més de 3 milions d'euros necessaris per a la rehabilitació serien els fons europeus FEDER, als quals només tenen accés les administracions. L'acord amb el Casino no va ser possible per la negativa de l'entitat a perdre la propietat del teatre. Oliveras va explicar que la convocatòria per presentar el projecte per rebre suport dels fons FEDER va acabar al juny del 2016, amb la qual cosa "s'ha perdut una oportunitat i ara és important que treballem tots plegats per trobar una solució que no ens faci perdre una altra oportunitat l'any 2018".

La segona part del projecte, la creació d'una plaça oberta als terrenys de l'actual zona esportiva de l'entitat, tampoc no ha estat ben rebuda per part dels responsables del Casino, que, segons va explicar el president, Joaquim Pera, a l'audiència pública, causaria perjudici als socis i la població en general que actualment fan ús d'aquest espai. Per la seva banda, l'alcalde va comentar que una part important del conveni que es proposa a l'entitat és la col·laboració i els recursos perquè puguin continuar desenvolupant la seva activitat: l'edifici principal de l'entitat, així com els locals que actualment explota comercialment continuarien pertanyent al Casino. Una altra part destacada és la requalificació d'una part del pati, tocant a les cases de Roger de Flor, que l'entitat podria vendre o edificar per tal de millorar la seva situació econòmica.

Entre el públic assistent, que omplia la sala polivalent de la Biblioteca, hi havia representants d'entitats i de la població que van valorar positivament la proposta de l'Ajuntament, mentre que també van haver veus contràries i més properes a la posició de l'entitat, que es nega a cedir la propietat del Casino tot i que reclama la col·laboració de l'Ajuntament per a la rehabilitació. Joquim Pera va assegurar que hi ha "moltes entitats privades que tenen convenis amb institucions sense haver de renunciar al seu patrimoni", mentre que Jaume Oliveras va afirmar que "com a alcalde no em sembla correcte ni moral que la ciutadania hagi de fer una despesa tan gran per un teatre que serà privat".

El projecte continua

L'avanç de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanístic, que permetria la recalificació dels terrenys del pati del Casino, es va aprovar al Ple del mes d'octubre. El projecte segueix el seu curs. Per això l'alcalde va anunciar més accions per informar la ciutadania per comptar amb el seu parer. Properament, s'obriran formularis a la pàgina web municipal per recollir les aportacions ciutadanes, i s'ha fet públic el document que explica el projecte.

Informació publicada el 21 de desembre de 2016