www.elmasnou.net

Tasques d'esporga al carrer AlmeriaJa han començat els treballs d’esporga de l’arbrat viari del Masnou, que tindran una durada aproximada de quatre mesos. Com que l’esporga està sotmesa a factors climàtics i de disposició de mitjans humans i materials, es fa difícil establir les dates exactes. En aquesta campanya s’esporgaran uns 4.500 arbres dels 10.000 que té el municipi entre carrers, parcs, jardins i escoles municipals.

L’objectiu de la campanya d’esporga del Masnou és podar aquells arbres que ho requereixin per aconseguir una millora estètica i funcional, evitant quan sigui possible podes dràstiques que els debiliten i els fan més sensibles a plagues i malalties. Les tècniques d’esporga emprades s'adapten a les condicions de cada arbre en funció de l’espècie, la floració i la mida dels arbres i a les condicions de l’entorn considerant la proximitat a la calçada, la circulació dels vianants, la distància a les façanes o a les línies elèctriques i evitant que interfereixin en la visibilitat dels semàfors, senyalització i l’enllumenat públic. La Regidoria de Paisatge aclareix que és erroni pensar que és una tasca obligatòria per al manteniment de l’arbre i que practicar l’esporga afavoreix la salut d’aquest, sinó que succeeix tot el contrari. De la mateixa manera, tampoc no és cert que s’esporguen els arbres amb la finalitat que les fulles embrutin menys els carrers.

Informació publicada el 2 de novembre de 2016