www.elmasnou.net

La sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del mes d'octubre, el vespre de dijous dia 20, va aprovar el programa de participació ciutadana i l'avanç de modificació puntual del Pla General d'Ordenació del Masnou en l'àmbit de la parcel·la del Casino amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots); en contra de C’s (3 vots) i del PSC (2 vots); i l’abstenció de la CUP-PA (2 vots) i d'ICV-EUiA (1 vot, en absència d’una regidora). El PP no va tenir representació en aquest Ple, per l’absència del seu regidor.

L’alcalde, Jaume Oliveras, va ser l’encarregat d’exposar aquest punt, començant per explicar a la ciutadania la proposta que l’Equip de Govern presentava: un avanç de pla. Aquest mecanisme, segons va explicar Oliveras, és un instrument no preceptiu previst per la llei que permet facilitar la participació ciutadana, obrint un procés de debat a partir d’una proposta inicial, abans d’iniciar un procés urbanístic. En aquest sentit, l’alcalde va explicar que la proposta partia de l’anàlisi fet sobre l’àmbit en què es troba la parcel·la del Casino –una finca situada en un punt estratègic del municipi, entre els dos principals edificis municipals-, on s’hi detectava una manca d’espais lliures i d’equipaments culturals públics. A aquesta situació, l’edil va explicar que s’hi afegia l’actual impossibilitat de l’entitat per posar al dia l’equipament cultural del teatre.

En base a aquests motius, la proposta del govern exposada per l’alcalde se centra en la creació d’un espai lliure públic al centre del municipi, i l’obtenció, per cessió del sòl, de l’edifici del teatre del Casino com a equipament municipal públic. Pel que fa al teatre, Oliveras va recordar l’avantprojecte de rehabilitació patrimonial de què ja disposa l’Ajuntament (que preveu un espai polivalent amb capacitat per a 449 localitats) així com també el Pla d’equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 de la Generalitat de Catalunya, que contempla la necessitat d’un espai escènic de 400 localitats al Masnou. Per garantir la viabilitat financera d’aquesta operació, l’actuació també preveu donar un aprofitament urbanístic a l’entitat, que conservaria també el seu edifici històric.

En el torn de l’oposició, aquesta va coincidir en la necessitat d’esponjar el nucli antic i en la rehabilitació del teatre però va criticar durament els mecanismes utilitzats pel govern per aconseguir-ho. Tant el grup municipal del PSC com d’ICV-EUiA van demanar la retirada d’aquest punt. Mentre que Ernest Suñé (PSC) va demanar-ho per ser una proposta que afecta a un espai privat “i on el primer que cal fer és arribar a un acord amb l’entitat”;  Màxim Fàbregas (ICV-EUiA), va arribar a la conclusió que “els esforços fets per ambdues parts són insuficients” i calia una proposta “més rigorosa” que en aquests moments, a parer de Fàbregas, no s'acomplia.

Després que la retirada no fos possible, en comptar amb els vots a favor de l’oposició i en contra de l’Equip de Govern, el debat va seguir amb Ernest Suñé (PSC), qui va valorar aquesta actuació com un “vici del Govern” en utilitzar “la imposició, la manipulació i la uniformitat” en les seves decisions per “reclamar un acte de fe d’aquests grups municipals i utilitzar el resultat com un acte de força amb l’entitat del Casino”. Per la seva part, Màxim Fàbregas (ICV-EUiA), va lamentar “la negativa de treball més intens per aconseguir consens” i va tornar a incidir en el “programa insuficient” i de “poca qualitat” presentant pel Govern. Tant el representant del PSC com el d’IVC-EUiA van coincidir en mostrar la seva preocupació per aquesta actuació i van recordar sentències com la de la finca coneguda com a Kangeisó, que han tingut conseqüències per a les arques municipals.

Frans Avilés (C’s) va coincidir amb els anteriors grups a l’oposició en afirmar que era prioritari l’acord amb el propietari, en ser una parcel·la privada, i que el que s’intentava amb aquesta aprovació era “posar pressió sobre l’entitat”. “És una utilització partidista d’una eina de participació que la llei contempla”, va dir, i va reclamar un procés de participació real on es definissin els costos i la repercussió de l’actuació.

Moltes preguntes van posar-se sobre la taula en el torn de paraula de Sandra Miras (CUP-PA), qui va qüestionar “per què s’aprovaven en un mateix punt dues coses” i va preguntar aspectes com “quin projecte cultural concret hi ha per al teatre i per a la construcció de la plaça”, o si aquesta era una prioritat per al poble.  

Un cop exposats els motius de la negació per part de l’oposició, l’alcalde va reprendre la paraula per recordar que no era cap proposta tancada, sinó l’inici d’un procés de debat d’“una proposta estratègica que pot condicionar la vertebració del municipi”. Oliveras també va deixar clara la posició del govern, qui té “la voluntat d’arribar a un acord amb l’entitat mitjançant un conveni de col·laboració” que doni com a resultat “un equipament que beneficiï els masnovins i masnovines i, alhora, sigui un al·licient per al futur de l’entitat”. Màxim Fàbregas (ICV-EUiA) va tancar el debat amb una demanda perquè l’Equip de Govern continuï negociant amb l’entitat i incorpori a les negociacions al conjunt de grups municipals del consistori, oferint-se a treballar conjuntament durant el procés.

D’altres punts aprovats:

  • Es va donar compte del decret de fixació de les línies fonamentals del pressupost del 2017, en compliment de l'article 27 de la LO 2/2015 d'Estabilitat i Sostenibilitat Financera.
  • Es va donar compte informe d'Intervenció d'avaluació de compliment d'objectius de la LO 2/2012 respecte al seguiment del segon trimestre del pressupost 2016 amb motiu de la seva remissió al Ministeri d'Hisenda.
  • Modificació pressupost per crèdit extraordinari expedient número 23/2016. Després de que les esmenes presentades pel PSC fossin rebutjades, va ser aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots) i les abstencions dels membres dels grups a l’oposició (8 vots).
  • Modificació pressupost per crèdit extraordinari número 24/2016. Aprovat amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), C’s (3 vots) i el PSC (2 vots) i les abstencions de la CUP-PA (2 vots) i d'ICV-EUiA (1 vot).

Mocions i declaracions institucionals:

  • Declaració institucional presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA per la convivència, la pluralitat i la tolerància, reafirmant la laïcitat de l'Ajuntament. No va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de la CUP-PA (2 vots), el PSC (2 vots)  i ICV-EUiA (1 vot), i en contra, de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots) i C’s (3 vots).
  • Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ICV-EUiA i de la CUP-PA, amb incorporacions d’esmenes d’ERC-AM-MES, en suport a la iniciativa ciutadana per un salari digne "Anem a Mil". Aprovada per unanimitat.
  • Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU i la CUP-PA  de suport al referèndum i al procés constituent. Aprovada en comptar amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots) i la CUP-PA (2 vots); en contra de C’s (3 vots) i el PSC (2 vots), i l’abstenció d’ICV-EUiA (1 vot).
  • Declaració institucional presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES i CiU per la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d'oportunitats. Després de no ser acceptades les esmenes d’ ICV-EUiA, va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC (2 vots) i ICV-EUiA (1 vot), i l’abstenció de C’s (3 vots).
  • Al Ple també s’hi va presentar una moció d’urgència del grup municipal d'ICV-EUiA en defensa d’un referèndum per a Catalunya. Després de prosperar la urgència, va ser aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CIU, 11 vots) i ICV-EUiA (1 vot); en contra de C’s (3 vots) i les abstencions de la CUP-PA (2 vots) i el PSC (2 vots).

L'audiència pública prèvia al Ple, que es va fer com habitualment a les 19.30 h, va tenir com a demanda per part del veïnat afectat, la cerca de solucions per a la plaga de l’arbrat del carrer de Sant Felip.

Informació publicada el 21 d'octubre de 2016