www.elmasnou.net

L'instrument d'ordenaciˇ urbanÝstica integral del municipi Ús el Pla General d'Ordenaciˇ Urbana (PGOU), al qual li correspon, entre d'altres, classificar el s˛l, definir el model d'implantaciˇ urbana i concretar les determinacions per al desenvolupament urbanÝstic. El Pla d'ordenaciˇ vigent a la ciutat es el PGOU de 2001, aprovat el seu Text refˇs el 12 de maig de 2011. Durant els seus anys de vigŔncia, aquest instrument ha estat objecte d'un seguit de modificacions i tambÚ s'ha desplegat amb el planejament derivat, configurat per plans parcials i plans especials.