Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Elmasnouviu.cat
El Masnou comptarÓ amb una ordenanša municipal sobre els clubs socials de fumadors de cÓnnabis

El Ple del 17 de marš va aprovar, inicialment, l’Ordenanša municipal reguladora de les condicions d'exercici de l'activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cÓnnabis i/o d'altres substÓncies anÓlogues, que desprÚs de ser acceptades les esmenes del PSC-CP, va comptar amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), el PSC-CP (2 vots) i ICV-EUiA (2 vots); en contra del PP (1 vot) i l’abstenciˇ de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Actualment, al Masnou hi ha dues associacions que tenen la seva activitat legalitzada, i dues mÚs que han manifestat formalment la seva voluntat d’iniciar aquesta activitat. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme i Activitats, Ricard Plana, va explicar que era “un problema complex que estava sobre la taula atŔs que ens els darrers anys s’havien creat diferents clubs socials de cÓnnabis al municipi que calia regular”. Aquesta ordenanša permetrÓ garantir l’obertura d’aquests establiments per part d’associacions registrades i amb unes normes de funcionament, amb unes condicions mÝnimes de seguretat, salubritat i higiene. TambÚ permetrÓ fixar les distÓncies d’aquests locals respecte els emplašaments protegits i es podrÓ regular les condicions que ha de tenir l’exercici d’aquesta activitat, entre d’altres mesures.

Federico de las Heras, portaveu del PP, va entendre aquesta aprovaciˇ com l’obertura d’una porta perquŔ el municipi tingui diversos punts de consum de droga i va alertar de les possibles conseqŘŔncies que no queden regulades a l’ordenanša. D’altres portaveus van felicitar l’Equip de Govern per l’iniciativa, com el del PSC-CP, Ernest Su˝Ú, qui va manifestar que el seu grup entenia perfectament que calia regular aquesta activitat. Plana va voler aclarir tambÚ que aquesta necessÓria regulaciˇ no implicava el foment de l’addicciˇ “ja que sˇn persones adultes que ja tenen un consum habitual”. Elena Crespo, d'ICV-EUiA, tambÚ va agrair al govern el fet d’haver donat resposta a una necessitat i va parlar del difÝcil equilibri entre la salut p˙blica i els drets civils. El seu grup municipal va presentar, posteriorment, una mociˇ de suport a la ILP promoguda per La Rosa Verda per demanar una llei reguladora de les associacions de persones consumidores de cÓnnabis, que va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups a excepciˇ del PP, que hi va votar en contra.

Un altre tema destacat va ser l’inici de l'expedient de fiscalitzaciˇ del contracte de gestiˇ de servei p˙blic, concessiˇ administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable del Masnou, un punt que va ser aprovat per unanimitat. El regidor de Medi Ambient, RomÓ Lˇpez, va explicar els motius d’aquest expedient, fruit d’una auditoria que es va encarregar, donades les implicacions que tÚ un contracte a tant llarg termini –fins a l’any 2022 l’empresa SOREA tÚ adjudicada la concessiˇ d’aquest servei al Masnou–, per conŔixer l’estat econ˛mic actual de la concessiˇ, l’import del fons de reversiˇ i si les tarifes eren ajustades a les despeses reals. Vistes les conclusions de l’auditoria, el grup del PSC-CP va demanar l’obertura d’un expedient sancionador a l’empresa; el d’ICV-EUiA, suport a la Diputaciˇ de Barcelona per conŔixer quines accions pot emprendre l’Ajuntament a partir d'aquesta auditoria i la CUP-PA va aprofitar per demanar una gestiˇ p˙blica d’aquest servei. En aquest sentit, Lˇpez va voler aclarir que "les conclusions de l’auditoria sˇn provisionals i que l’Ajuntament no pot emprendre cap acciˇ sancionadora fins que no rebi les alĚlegacions de l’empresa amb la informaciˇ requerida".

El punt que tractava sobre l’aprovaciˇ inicial de les Bases especÝfiques que regulen la concessiˇ d'ajuts econ˛mics individuals per a l'adquisiciˇ de llibres escolars i material escolar lectiu corresponents al curs 2016/2017 va ser aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), el PSC-CP (2 vots) i el PP ( 1 vot); en contra d’ ICV-EUiA (2 vots), i l’abstenciˇ de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots). El portaveu d’ ICV-EUiA, MÓxim FÓbregas, va anunciar la intenciˇ de presentar un recurs de reposiciˇ pel curt termini que s’havia donat a l’oposiciˇ per revisar els expedients. L’alcalde, Jaume Oliveras, va avisar que la presentaciˇ d’aquest recurs podria endarrerir el procÚs de la concessiˇ dels ajuts i que, si el presentava, es tramitaria amb carÓcter d’urgŔncia.

Altres punts debatuts a la sessiˇ

• Massa salarial personal laboral 2016. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots) i el  PP (1 vot); en contra del PSC-CP (2 vots) i l’abstenciˇ d'ICV-EUiA (2 vots).

• Aprovaciˇ inicial Bases de la convocat˛ria dels IV Premis d'emprenedoria@elmasnou_jove2016. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots),  el PSC-CP (2 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el PP ( 1 vot), i l’abstenciˇ de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots).

• Aprovaciˇ inicial de les Bases dels premis Goleta i BergantÝ de 2016. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC-CP (2 vots),  ICV-EUiA (2 vots), i el PP (1 vot) i l’abstenciˇ de Ciutadans (3 vots)

• Aprovaciˇ i reconeixement extrajudicial factures sense contractaciˇ i factures sense suficient consignaciˇ pressupostÓria exercicis anteriors. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots) i Ciutadans (3 vots) i les abstencions de la CUP-PA (2 vots), el PSC-CP (2 vots),  ICV-EUiA (2 vots), i el PP (1 vot).

• Aprovaciˇ provisional de la modificaciˇ Puntual del Pla General d'Ordenaciˇ del Masnou d'ampliaciˇ d'usos compatibles a la zona industrial urbana del municipi. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC-CP (2 vots)  i el  PP (1 vot), i l’abstenciˇ d'ICV-EUiA (2 vots).

• Conveni de cooperaciˇ entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament del Masnou per la compra agregada d'energia elŔctrica. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots),  el PSC-CP (2 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el PP ( 1 vot), i l’abstenciˇ de la CUP-PA (2 vots).

A la mateixa sessiˇ es va donar compte del decret d'aprovaciˇ de la liquidaciˇ del Pressupost de l'exercici 2015; de l'informe corresponent al quart trimestre de l'any 2015 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emŔs conforme a all˛ establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol i, d’urgŔncia, de les resolucions adoptades contrÓries a les objeccions efectuades, objeccions de legalitat i principals anomalies en matŔria d'ingressos 2015.

Les mocions

En un Ple on se superava la desena de mocions presentades, l’alcalde, Jaume Oliveras, va demanar que els representants dels grups polÝtics municipals actuessin amb la mÓxima responsabilitat i agilitat pensant en l’interŔs de la ciutadania. Oliveras va reflexionar a l’entorn de la quantitat de mocions presentades on poques d’elles tractaven de temes que fossin competŔncia municipal.

• Mociˇ presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per declarar El Masnou vila lliure de Glifosat. DesprÚs d’incorporar-hi esmenes de l’Equip de Govern i de la CUP-PA, va ser aprovada amb els vots a favor de  l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC-CP (2 vots)  i ICV-EUiA (2 vots); i les abstencions de Ciutadans (3 vots) i el  PP (1 vot).

• Mociˇ presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU, ICV-EUiA i PSC-CP per demanar que la Minurso (Missiˇ de les Nacions Unides pel referŔndum al SÓhara Occidental) assumeixi competŔncies en drets humans. La mociˇ, que va ser presentada ne nom de l’entitat El Masnou amb el SÓhara, va comptar amb els vots a favor de  l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC-CP (2 vots)  i ICV-EUiA (2 vots); i les abstencions de Ciutadans (3 vots) i el  PP (1 vot).

• Mociˇ presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en defensa de l'escola p˙blica i de rebuig al tancament d'aules i lÝnies de P3. DesprÚs d’incorporar-hi esmenes de l’Equip de Govern i de la CUP-PA; Ciutadans va demanar la votaciˇ en dos blocs. Concretament el punt 3F va ser aprovat amb els vots a favor de  l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), el PSC-CP (2 vots)  i ICV-EUiA (2 vots); en contra del PP ( 1 vots)  i les abstencions de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA ( 2 vots). La resta de la mociˇ tambÚ va ser aprovada amb els vots a favor de  l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), el PSC-CP (2 vots)  i ICV-EUiA (2 vots); i les abstencions de la CUP-PA ( 2 vots) i el PP ( 1 vots).

• Mociˇ presentada pel Grup Municipal del PP sobre el tancament de lÝnies de P3 a la provÝncia de Barcelona. DesprÚs d’incorporar-hi esmenes del PSC-CP, la mociˇ no va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de Ciutadans ( 3 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el PP ( 1 vot); en contra de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots) i la CUP-PA ( 2 vots) i l’abstenciˇ del PSC-CP ( 2 vots).

• Mociˇ presentada pel Grup Municipal del PP en defensa de les diputacions, als cabildos i consells insulars i en contra de la seva desapariciˇ. No va ser aprova en comptar amb el vot a favor del PP (1 vot) i en contra de la resta de grups municipals.

• Mociˇ presentada pel Grup Municipal del PP de suport a la llibertat lingŘÝstica dels pacients a la sanitat catalana. No va ser aprovada en comptar amb el vot a favor del PP (1 vot) i Ciutadans (3 vots); en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), la CUP-PA ( 2 vots) i ICV-EUiA (2 vots)  i l’abstenciˇ del PSC (2 vots).

• Mociˇ presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per declarar el Masnou "zona lliure de paradisos fiscals". No va ser aprovada en comptar amb el vot a favor d’ ICV-EUiA (2 vots), la CUP-PA ( 2 vots) i el PSC (2 vots); en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots) i Ciutadans ( 3 vots) i l’abstenciˇ del PP ( 1 vot).

• Mociˇ presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre els tractaments de fertilitat a la sanitat p˙blica. Va ser aprovada amb els vots a favor de tots els partits del plenari a excepciˇ del PP (1 vot) i un regidor de CiU que s’hi van abstenir.

• Mociˇ presentada pel Grup Municipal C's per instar l'Equip de Govern a elaborar una normativa sobre el soroll i les vibracions. DesprÚs d’incorporar-hi esmenes de l’Equip de Govern, va ser aprovada amb els vots a favor de tots els partits de plenari a excepciˇ de la CUP-PA ( 2 vots), que s’hi va abstenir.

• Mociˇ presentada pel Grup Municipal de C's per instar l'Equip de Govern a crear el Consell de Joves de la vila. DesprÚs d’incorporar-hi esmenes de l’Equip de Govern, va ser aprovada amb els vots a favor de tots els partits de plenari a excepciˇ de la CUP-PA ( 2 vots), que s’hi va abstenir.

• Mociˇ presentada pel Grup Municipal de C's per evitar l'acumulaciˇ de cÓrrecs p˙blics. Aquesta mociˇ es va votar en dos blocs. El punt 3 no va ser aprovat en comptar amb els vots a favor de Ciutadans ( 3 punts); en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 1o vots, en absŔncia d’una regidora d’ERC) i del PP (1 vot) i l’abstenciˇ de la CUP-PA (2 vots), PSC-CP (2 vots) i d'ICV-EUiA (2 vots). La resta de la mociˇ tampoc va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de Ciutadans ( 3 vots) i el PP ( 1 vot); en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 10 vots), i les abstencions de la CUP-PA (2 vots), PSC-CP (2 vots) i d'ICV-EUiA (2 vots).

• Mociˇ d’urgŔncia presentada pel Grup Municipal del PSC-CP del Masnou en contra del preacord signat a la UE amb Turquia. Aprovada per unanimitat.

Informaciˇ publicada el 18 de marš de 2016
Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00