Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Elmasnouviu.cat
El Masnou comptarā amb una ordenanįa municipal sobre els clubs socials de fumadors de cānnabis

El Ple del 17 de marį va aprovar, inicialment, l’Ordenanįa municipal reguladora de les condicions d'exercici de l'activitat de clubs socials i associacions de fumadors de cānnabis i/o d'altres substāncies anālogues, que després de ser acceptades les esmenes del PSC-CP, va comptar amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), el PSC-CP (2 vots) i ICV-EUiA (2 vots); en contra del PP (1 vot) i l’abstenciķ de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots).

Actualment, al Masnou hi ha dues associacions que tenen la seva activitat legalitzada, i dues més que han manifestat formalment la seva voluntat d’iniciar aquesta activitat. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme i Activitats, Ricard Plana, va explicar que era “un problema complex que estava sobre la taula atčs que ens els darrers anys s’havien creat diferents clubs socials de cānnabis al municipi que calia regular”. Aquesta ordenanįa permetrā garantir l’obertura d’aquests establiments per part d’associacions registrades i amb unes normes de funcionament, amb unes condicions mínimes de seguretat, salubritat i higiene. També permetrā fixar les distāncies d’aquests locals respecte els emplaįaments protegits i es podrā regular les condicions que ha de tenir l’exercici d’aquesta activitat, entre d’altres mesures.

Federico de las Heras, portaveu del PP, va entendre aquesta aprovaciķ com l’obertura d’una porta perquč el municipi tingui diversos punts de consum de droga i va alertar de les possibles conseqüčncies que no queden regulades a l’ordenanįa. D’altres portaveus van felicitar l’Equip de Govern per l’iniciativa, com el del PSC-CP, Ernest Suņé, qui va manifestar que el seu grup entenia perfectament que calia regular aquesta activitat. Plana va voler aclarir també que aquesta necessāria regulaciķ no implicava el foment de l’addicciķ “ja que sķn persones adultes que ja tenen un consum habitual”. Elena Crespo, d'ICV-EUiA, també va agrair al govern el fet d’haver donat resposta a una necessitat i va parlar del difícil equilibri entre la salut pública i els drets civils. El seu grup municipal va presentar, posteriorment, una mociķ de suport a la ILP promoguda per La Rosa Verda per demanar una llei reguladora de les associacions de persones consumidores de cānnabis, que va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups a excepciķ del PP, que hi va votar en contra.

Un altre tema destacat va ser l’inici de l'expedient de fiscalitzaciķ del contracte de gestiķ de servei públic, concessiķ administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable del Masnou, un punt que va ser aprovat per unanimitat. El regidor de Medi Ambient, Romā Lķpez, va explicar els motius d’aquest expedient, fruit d’una auditoria que es va encarregar, donades les implicacions que té un contracte a tant llarg termini –fins a l’any 2022 l’empresa SOREA té adjudicada la concessiķ d’aquest servei al Masnou–, per cončixer l’estat econōmic actual de la concessiķ, l’import del fons de reversiķ i si les tarifes eren ajustades a les despeses reals. Vistes les conclusions de l’auditoria, el grup del PSC-CP va demanar l’obertura d’un expedient sancionador a l’empresa; el d’ICV-EUiA, suport a la Diputaciķ de Barcelona per cončixer quines accions pot emprendre l’Ajuntament a partir d'aquesta auditoria i la CUP-PA va aprofitar per demanar una gestiķ pública d’aquest servei. En aquest sentit, Lķpez va voler aclarir que "les conclusions de l’auditoria sķn provisionals i que l’Ajuntament no pot emprendre cap acciķ sancionadora fins que no rebi les alˇlegacions de l’empresa amb la informaciķ requerida".

El punt que tractava sobre l’aprovaciķ inicial de les Bases específiques que regulen la concessiķ d'ajuts econōmics individuals per a l'adquisiciķ de llibres escolars i material escolar lectiu corresponents al curs 2016/2017 va ser aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), el PSC-CP (2 vots) i el PP ( 1 vot); en contra d’ ICV-EUiA (2 vots), i l’abstenciķ de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots). El portaveu d’ ICV-EUiA, Māxim Fābregas, va anunciar la intenciķ de presentar un recurs de reposiciķ pel curt termini que s’havia donat a l’oposiciķ per revisar els expedients. L’alcalde, Jaume Oliveras, va avisar que la presentaciķ d’aquest recurs podria endarrerir el procés de la concessiķ dels ajuts i que, si el presentava, es tramitaria amb carācter d’urgčncia.

Altres punts debatuts a la sessiķ

• Massa salarial personal laboral 2016. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots) i el  PP (1 vot); en contra del PSC-CP (2 vots) i l’abstenciķ d'ICV-EUiA (2 vots).

• Aprovaciķ inicial Bases de la convocatōria dels IV Premis d'emprenedoria@elmasnou_jove2016. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots),  el PSC-CP (2 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el PP ( 1 vot), i l’abstenciķ de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA (2 vots).

• Aprovaciķ inicial de les Bases dels premis Goleta i Bergantí de 2016. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC-CP (2 vots),  ICV-EUiA (2 vots), i el PP (1 vot) i l’abstenciķ de Ciutadans (3 vots)

• Aprovaciķ i reconeixement extrajudicial factures sense contractaciķ i factures sense suficient consignaciķ pressupostāria exercicis anteriors. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots) i Ciutadans (3 vots) i les abstencions de la CUP-PA (2 vots), el PSC-CP (2 vots),  ICV-EUiA (2 vots), i el PP (1 vot).

• Aprovaciķ provisional de la modificaciķ Puntual del Pla General d'Ordenaciķ del Masnou d'ampliaciķ d'usos compatibles a la zona industrial urbana del municipi. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC-CP (2 vots)  i el  PP (1 vot), i l’abstenciķ d'ICV-EUiA (2 vots).

• Conveni de cooperaciķ entre el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament del Masnou per la compra agregada d'energia elčctrica. Aprovat amb els vots a favor de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots),  el PSC-CP (2 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el PP ( 1 vot), i l’abstenciķ de la CUP-PA (2 vots).

A la mateixa sessiķ es va donar compte del decret d'aprovaciķ de la liquidaciķ del Pressupost de l'exercici 2015; de l'informe corresponent al quart trimestre de l'any 2015 sobre compliment dels terminis de pagament de les obligacions pendents, emčs conforme a allō establert per l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol i, d’urgčncia, de les resolucions adoptades contrāries a les objeccions efectuades, objeccions de legalitat i principals anomalies en matčria d'ingressos 2015.

Les mocions

En un Ple on se superava la desena de mocions presentades, l’alcalde, Jaume Oliveras, va demanar que els representants dels grups polítics municipals actuessin amb la māxima responsabilitat i agilitat pensant en l’interčs de la ciutadania. Oliveras va reflexionar a l’entorn de la quantitat de mocions presentades on poques d’elles tractaven de temes que fossin competčncia municipal.

• Mociķ presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per declarar El Masnou vila lliure de Glifosat. Després d’incorporar-hi esmenes de l’Equip de Govern i de la CUP-PA, va ser aprovada amb els vots a favor de  l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC-CP (2 vots)  i ICV-EUiA (2 vots); i les abstencions de Ciutadans (3 vots) i el  PP (1 vot).

• Mociķ presentada pels grups municipals d'ERC-AM-MES, CiU, ICV-EUiA i PSC-CP per demanar que la Minurso (Missiķ de les Nacions Unides pel referčndum al Sāhara Occidental) assumeixi competčncies en drets humans. La mociķ, que va ser presentada ne nom de l’entitat El Masnou amb el Sāhara, va comptar amb els vots a favor de  l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), la CUP-PA (2 vots), el PSC-CP (2 vots)  i ICV-EUiA (2 vots); i les abstencions de Ciutadans (3 vots) i el  PP (1 vot).

• Mociķ presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA en defensa de l'escola pública i de rebuig al tancament d'aules i línies de P3. Després d’incorporar-hi esmenes de l’Equip de Govern i de la CUP-PA; Ciutadans va demanar la votaciķ en dos blocs. Concretament el punt 3F va ser aprovat amb els vots a favor de  l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), el PSC-CP (2 vots)  i ICV-EUiA (2 vots); en contra del PP ( 1 vots)  i les abstencions de Ciutadans (3 vots) i la CUP-PA ( 2 vots). La resta de la mociķ també va ser aprovada amb els vots a favor de  l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), Ciutadans (3 vots), el PSC-CP (2 vots)  i ICV-EUiA (2 vots); i les abstencions de la CUP-PA ( 2 vots) i el PP ( 1 vots).

• Mociķ presentada pel Grup Municipal del PP sobre el tancament de línies de P3 a la província de Barcelona. Després d’incorporar-hi esmenes del PSC-CP, la mociķ no va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de Ciutadans ( 3 vots), ICV-EUiA (2 vots) i el PP ( 1 vot); en contra de l'Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots) i la CUP-PA ( 2 vots) i l’abstenciķ del PSC-CP ( 2 vots).

• Mociķ presentada pel Grup Municipal del PP en defensa de les diputacions, als cabildos i consells insulars i en contra de la seva desapariciķ. No va ser aprova en comptar amb el vot a favor del PP (1 vot) i en contra de la resta de grups municipals.

• Mociķ presentada pel Grup Municipal del PP de suport a la llibertat lingüística dels pacients a la sanitat catalana. No va ser aprovada en comptar amb el vot a favor del PP (1 vot) i Ciutadans (3 vots); en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots), la CUP-PA ( 2 vots) i ICV-EUiA (2 vots)  i l’abstenciķ del PSC (2 vots).

• Mociķ presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per declarar el Masnou "zona lliure de paradisos fiscals". No va ser aprovada en comptar amb el vot a favor d’ ICV-EUiA (2 vots), la CUP-PA ( 2 vots) i el PSC (2 vots); en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 11 vots) i Ciutadans ( 3 vots) i l’abstenciķ del PP ( 1 vot).

• Mociķ presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre els tractaments de fertilitat a la sanitat pública. Va ser aprovada amb els vots a favor de tots els partits del plenari a excepciķ del PP (1 vot) i un regidor de CiU que s’hi van abstenir.

• Mociķ presentada pel Grup Municipal C's per instar l'Equip de Govern a elaborar una normativa sobre el soroll i les vibracions. Després d’incorporar-hi esmenes de l’Equip de Govern, va ser aprovada amb els vots a favor de tots els partits de plenari a excepciķ de la CUP-PA ( 2 vots), que s’hi va abstenir.

• Mociķ presentada pel Grup Municipal de C's per instar l'Equip de Govern a crear el Consell de Joves de la vila. Després d’incorporar-hi esmenes de l’Equip de Govern, va ser aprovada amb els vots a favor de tots els partits de plenari a excepciķ de la CUP-PA ( 2 vots), que s’hi va abstenir.

• Mociķ presentada pel Grup Municipal de C's per evitar l'acumulaciķ de cārrecs públics. Aquesta mociķ es va votar en dos blocs. El punt 3 no va ser aprovat en comptar amb els vots a favor de Ciutadans ( 3 punts); en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 1o vots, en absčncia d’una regidora d’ERC) i del PP (1 vot) i l’abstenciķ de la CUP-PA (2 vots), PSC-CP (2 vots) i d'ICV-EUiA (2 vots). La resta de la mociķ tampoc va ser aprovada en comptar amb els vots a favor de Ciutadans ( 3 vots) i el PP ( 1 vot); en contra de l’Equip de Govern (ERC-AM-MES i CiU, 10 vots), i les abstencions de la CUP-PA (2 vots), PSC-CP (2 vots) i d'ICV-EUiA (2 vots).

• Mociķ d’urgčncia presentada pel Grup Municipal del PSC-CP del Masnou en contra del preacord signat a la UE amb Turquia. Aprovada per unanimitat.

Informaciķ publicada el 18 de marį de 2016
Compartir:Comparteix al facebookCompartir a Twitter
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00