www.elmasnou.net
PortadaPortada - Àrea de TerritoriÀrea de TerritoriPortada - Àrea de Territori - Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i PaisatgeRegidoria de Manteniment, Serveis Municipals i PaisatgePortada - Àrea de Territori - Regidoria de Manteniment, Serveis Municipals i Paisatge - Formulari per a comunicar incidències a la via públicaFormulari per a comunicar incidències a la via pública

Ompliu el formulari per avisar d'una incidència a la via pública del Masnou. No cal registrar-se i es poden comunicar les incidències classificades en gairebé una desena de categories (calçades i voreres, enllumenat, jocs infantils, mobiliari urbà, neteja viària...). Cal localitzar el lloc de la incidència al mapa i s'hi poden adjuntar fins a un màxim de 3 imatges. Un cop registrada la incidència, s’activa un protocol per valorar-la i, si escau, atendre-la des dels serveis municipals.

Informació publicada el 12 de febrer de 2016