Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
SANCIONS
Les sancions per malmetre l'espai p˙blic del Masnou poden arribar als 2.000 euros

Les infraccions estan previstes i regulades principalment en tres normatives: l’Ordenanša de convivŔncia ciutadana, la llei orgÓnica 4/2015, de 30 de marš, de protecciˇ de la seguretat ciutadana i l’Ordenanša municipal de tinenša d’animals domŔstics.

A l’Ordenanša municipal de convivŔncia ciutadana, es regulen infraccions relacionades amb la via p˙blica en els Ómbits de la neteja i conservaciˇ, l’˙s dels bÚns i espais p˙blics, la recollida d'escombraries, l’ocupaciˇ de l’espai p˙blic i la colĚlocaciˇ de propaganda a la via p˙blica.

La quantia de les sancions estÓ prevista al tÝtol VII, articles 106 a 109.

 
A la llei orgÓnica 4/2015, de 30 de marš, de protecciˇ de la seguretat ciutadana es regula, de forma concreta, els grafits a l’article 37 Infraccions lleus, punt 13. “Els danys o el desllu´ment de bÚns mobles o immobles d’˙s o servei p˙blic, aixÝ com de bÚns mobles o immobles privats en la via p˙blica, quan no constitueixin infracciˇ penal”.

La sanciˇ Ús regulada a l’article 39, que preveu que l’import de les sancions lleus serÓ una multa d’entre 100 i 600 euros.


A l’Ordenanša municipal de tinenša d’animals domŔstics, es regulen les infraccions relacionades amb la tinenša dels animals domŔstics a la via i espais p˙blics, concretament pel que afecta a la corretja i morriˇ, i defecacions:

  • L’article 13 preveu que “a les vies p˙bliques, i llocs i espais p˙blics en general, els gossos han d'anar lligats amb la corretja corresponent i han de dur collar. L'˙s del morriˇ Ús obligatori per als animals d'aquelles races per a les quals aixÝ ho estableixi l'ordenament sectorial d'aplicaciˇ”. 
  • L’article 60.27 preveu com a infracciˇ lleu l’incompliment de les obligacions anteriors (en el cas de gossos potencialment perillossos la sanciˇ Ús preveu com a greu, segons l’art. 61.27 de l’Ordenanša municipal)
  • L’article 65 regula les sancions, que per les infraccions esmentades sˇn de multa de 100 a 400 euros. (Les que afectin a gossos potencialment perillosos poden ser sancionades amb multes de 150,25 fins a 1.502,53 euros per ser considerades greus).
  • L’article 14, sobre deposicions, “com a mesura higiŔnica ineludible, prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies p˙bliques, o a qualsevol lloc destinat al trÓnsit de vianants i vehicles, i especialment als parcs infantils i a les zones d'esbarjo. La persona conductora de l'animal estÓ obligada a la retirada d'aquestes deposicions de la part de la via p˙blica que resulti afectada i a dipositar-les als contenidors per a recollir el rebuig de les deixalles domŔstiques o als contenidors especÝfics per llenšar-hi les deposicions d’animals de companyia que l’Ajuntament tÚ instalĚlats per tot el municipi.
    AixÝ mateix, es prohibeix que els animals orinin als parcs infantils, a les zones d'esbarjo i a les fašanes d'edificis, i hauran de realitzar les seves necessitats en llocs expressament habilitats o, en tot cas, als embornals de la xarxa de clavegueres, a la part inferior de la vorada de la vorera o als escocells dels arbres”
  • A l’article 61.34 preveu com a infracciˇ greu “No retirar les defecacions dels animals de la via p˙blica o dels llocs destinats a aquest fi”.
  • A l’article 65 es regulen les sancions que, per les infraccions esmentades, sˇn de multa de 401 fins a 2.000 euros
 
Anteriors SegŘentsOficina Local d'HabitatgePerfil del contractant"El Masnou Viu"El Masnou ActiuEl Masnou. Terra de mar
Anteriors SegŘentsoferta formativa CFPAMCentre d'Empreses Casa del MarquŔsLa DeixalleriaEspai EscŔnic Ca n'HumetAgenda juvenil i infantil
Anteriors SegŘentsBiblioteca Joan Coromines
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00