Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
El Masnou
SANCIONS
Les sancions per malmetre l'espai p˙blic del Masnou poden arribar als 2.000 euros

Les infraccions estan previstes i regulades principalment en tres normatives: l’Ordenanša de convivŔncia ciutadana, la llei orgÓnica 4/2015, de 30 de marš, de protecciˇ de la seguretat ciutadana i l’Ordenanša municipal de tinenša d’animals domŔstics.

A l’Ordenanša municipal de convivŔncia ciutadana, es regulen infraccions relacionades amb la via p˙blica en els Ómbits de la neteja i conservaciˇ, l’˙s dels bÚns i espais p˙blics, la recollida d'escombraries, l’ocupaciˇ de l’espai p˙blic i la colĚlocaciˇ de propaganda a la via p˙blica.

La quantia de les sancions estÓ prevista al tÝtol VII, articles 106 a 109.

 
A la llei orgÓnica 4/2015, de 30 de marš, de protecciˇ de la seguretat ciutadana es regula, de forma concreta, els grafits a l’article 37 Infraccions lleus, punt 13. “Els danys o el desllu´ment de bÚns mobles o immobles d’˙s o servei p˙blic, aixÝ com de bÚns mobles o immobles privats en la via p˙blica, quan no constitueixin infracciˇ penal”.

La sanciˇ Ús regulada a l’article 39, que preveu que l’import de les sancions lleus serÓ una multa d’entre 100 i 600 euros.


A l’Ordenanša municipal de tinenša d’animals domŔstics, es regulen les infraccions relacionades amb la tinenša dels animals domŔstics a la via i espais p˙blics, concretament pel que afecta a la corretja i morriˇ, i defecacions:

  • L’article 13 preveu que “a les vies p˙bliques, i llocs i espais p˙blics en general, els gossos han d'anar lligats amb la corretja corresponent i han de dur collar. L'˙s del morriˇ Ús obligatori per als animals d'aquelles races per a les quals aixÝ ho estableixi l'ordenament sectorial d'aplicaciˇ”. 
  • L’article 60.27 preveu com a infracciˇ lleu l’incompliment de les obligacions anteriors (en el cas de gossos potencialment perillossos la sanciˇ Ús preveu com a greu, segons l’art. 61.27 de l’Ordenanša municipal)
  • L’article 65 regula les sancions, que per les infraccions esmentades sˇn de multa de 100 a 400 euros. (Les que afectin a gossos potencialment perillosos poden ser sancionades amb multes de 150,25 fins a 1.502,53 euros per ser considerades greus).
  • L’article 14, sobre deposicions, “com a mesura higiŔnica ineludible, prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies p˙bliques, o a qualsevol lloc destinat al trÓnsit de vianants i vehicles, i especialment als parcs infantils i a les zones d'esbarjo. La persona conductora de l'animal estÓ obligada a la retirada d'aquestes deposicions de la part de la via p˙blica que resulti afectada i a dipositar-les als contenidors per a recollir el rebuig de les deixalles domŔstiques o als contenidors especÝfics per llenšar-hi les deposicions d’animals de companyia que l’Ajuntament tÚ instalĚlats per tot el municipi.
    AixÝ mateix, es prohibeix que els animals orinin als parcs infantils, a les zones d'esbarjo i a les fašanes d'edificis, i hauran de realitzar les seves necessitats en llocs expressament habilitats o, en tot cas, als embornals de la xarxa de clavegueres, a la part inferior de la vorada de la vorera o als escocells dels arbres”
  • A l’article 61.34 preveu com a infracciˇ greu “No retirar les defecacions dels animals de la via p˙blica o dels llocs destinats a aquest fi”.
  • A l’article 65 es regulen les sancions que, per les infraccions esmentades, sˇn de multa de 401 fins a 2.000 euros
 
Anteriors SegŘentsLa DeixalleriaPerfil del contractantEspai EscŔnic Ca n'HumetCentre d'Empreses Casa del MarquŔsBiblioteca Joan Coromines
Anteriors SegŘentsEl Masnou. Terra de marOficina Local d'HabitatgeQueda't"El Masnou Viu"oferta formativa CFPAM
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00