www.elmasnou.net
PortadaPortada - Ārea de Comunitat i PersonesĀrea de Comunitat i PersonesPortada - Ārea de Comunitat i Persones - Regidoria d'IgualtatRegidoria d'IgualtatPortada - Ārea de Comunitat i Persones - Regidoria d'Igualtat - Protocol per als casos de violčncia masclista del MasnouProtocol per als casos de violčncia masclista del Masnou

El protocol actual va ser aprovat pel Ple del Masnou el 18 d'octubre del 2012 i la Regidoria d'Igualtat és l'encarregada de garantir-ne el funcionalment i coordinar-lo, per mitjā d'una comissiķ de treball interdisciplinari en quč participen alguns serveis de l'Ajuntament del Masnou, les ārees bāsiques de salut del municipi (el Masnou i Ocata), el servei d'Atenciķ a la Víctima del Cos de Mossos d'Esquadra i el Consorci Sanitari del Barcelončs. Aquesta comissiķ vetlla per impulsar accions de sensibilitzaciķ i prevenciķ entre la ciutadania, actua en els casos en quč es detecta violčncia masclista i aporta les dades necessāries a l'Observatori Municipal de Violčncia Masclista del Masnou.

Vegeu el protocol.

Informaciķ publicada el 15 d'abril de 2015