www.elmasnou.net

La Píndola és una publicació mensual del Servei de Correcció de Català que s'envia a tot el personal de l'Ajuntament del Masnou i també es penja al web. Tracta qüestions de llengua sobre les quals el Servei detecta que hi ha dubtes, temes lingüístics d'actualitat, vocabulari d'alguna àrea concreta...

Informació publicada el 27 de febrer de 2014