Facebook Twitter Linkedin Youtube Instagram

Ajuntament del Masnou

Elmasnouviu.cat
Un projecte per recuperar i dinamitzar el patrimoni local

Sota el lema “El Masnou, terra de mar”, l’Ajuntament estā duent a terme un ambiciķs projecte de recuperaciķ del patrimoni local. La idea principal és que, en acabar, alguns dels edificis i espais més emblemātics de la histōria i la cultura del municipi esdevinguin espais centrals de l’activitat social, tant per als habitants de la vila com per als visitants i turistes. El pressupost total del projecte és de 640.000 euros, la meitat dels quals (320.496 euros) se sufragaran amb la subvenciķ dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) que es van adjudicar a l’Ajuntament l’estiu del 2012. La resta del finanįament del projecte ve de la Diputaciķ de Barcelona, a través del programa Xarxa de Governs Locals 2012-2015, per un valor de 189.000 euros. En el projecte s’imputen les obres ja realitzades amb anterioritat a la Casa de Cultura per un valor de 131.000 d’euros, de manera que queda cobert el 100% del finanįament del projecte.

Tres llocs emblemātics
La Casa de Cultura, el parc del Llac i la Mina Museu seran rehabilitats i adequats per a la seva nova funciķ de focus culturals i dinamitzadors. De la uniķ d’aquests espais sobre el plānol es crea un eix de patrimoni que recorre gairebé tot el municipi. Per aixō, una part destacada dels esforįos s’adreįarā a la dinamitzaciķ d’aquest itinerari, amb elements museístics i de comunicaciķ capaįos de comunicar i posar a l’abast de la ciutadania els recursos i les riqueses de cada un d’aquests espais patrimonials.
A la Casa de Cultura s’estā duent a terme la restauraciķ de les pintures murals i la rehabilitaciķ arquitectōnica de l’edifici, que donaran com a resultat l’adaptaciķ d’aquest espai a usos que posaran de relleu el patrimoni local. L’equipament resultant es compondrā d’un punt d’atenciķ al públic i d’informaciķ cultural, un espai expositiu per a obres de gran format, una sala d’exposicions temporals, dues sales per a l’exposiciķ de la colˇlecciķ d’art del segle XIX municipal i una pinacoteca, a més d’espais d’ús intern. Les millores a la Casa de Cultura tenen un pressupost de 381.000 euros.
Al parc del Llac, ubicat al costat de la Casa del Marqučs, s’hi duran a terme tasques de millora dels jardins i de recuperaciķ de la vegetaciķ, se’n milloraran les instalˇlacions i els paviments, i s’hi instalˇlaran elements informatius de divulgaciķ del patrimoni del parc. Tot plegat, amb l’objectiu de revitalitzar aquest jardí neoclāssic. Els treballs han estat pressupostats en 61.990 euros.
El tercer espai inclōs dintre del projecte és la Mina Museu, a la qual s’accedeix des de l’entrada que hi ha a la plaįa d’Ocata. Aquesta ha estat la primera part del projecte que ja ha finalitzat. S’hi han resolt els problemes de filtracions d’aigua, i se n’ha arranjat el terra amb saulķ i els llums malmesos. Ara per ara, només hi manca la instalˇlaciķ dels nous elements divulgatius i museístics que substituiran els que ja hi havia, ja que s’havien deteriorat pel pas del temps. Aquestes intervencions tenen un cost de 19.328 euros.

“El Masnou, terra de mar”
Amb aquesta recuperaciķ es vol millorar la difusiķ de la riquesa de la vila per incrementar l'activitat cultural i social al seu voltant, amb la promociķ turística que en pot derivar. Per aquest motiu, les estratčgies de dinamitzaciķ, visibilitzaciķ i comunicaciķ a l’entorn d’aquests espais esdevenen un aspecte molt destacat. Tant els visitants habituals dels espais com els ocasionals i els turistes podran veure-hi nous elements informatius sobre les característiques i les riqueses de cada espai.
Un altre dels punts en quč fa incidčncia el projecte és que es tracta d’una intervenciķ unitāria, és a dir, on es deixa de manifest la pertinenįa dels tres espais a una histōria i una evoluciķ social comunes. Per aixō, tot plegat es presenta com un eix patrimonial que és l’inici d’una idea global i que es resumiria amb el lema “El Masnou, terra de mar”, ja que recull els elements i les evocacions que formen part del tarannā de la vila.

Informaciķ publicada el 20 de marį de 2013
Compartir:Comparteix al facebookCompartir a Twitter
Prat de la Riba, 1. 08320 El Masnou. Tel. 93 557 17 00