La participació de tothom, clau per a la presa de decisions

L'Ajuntament del Masnou té diferents òrgans de participació ciutadana que funcionen de manera regular. Uns Consells Municipals de temàtica sectorial, com són els de Patrimoni Cultural, Promoció Econòmica, Benestar Social i l’Escolar, i un d’àmbit general, que és el Consell de la Vila. També els que són propis dels equipaments cívics (Ca n’Humet i Els Vienesos). I, finalment, el dels Infants, que en breu arrencarà l’edició d’aquest curs escolar.

A l'anterior mandat, com a regidor de Participació Ciutadana, ja vaig impulsar dos elements importants per a regular aquest àmbit: el reglament de participació i un pla de participació ciutadana que en aquest mandat s'ha tornat a renovar. Alguns d'aquests consells ja existien i se'ls ha donat un tomb que n’ha millorat el seu funcionament, com és el cas dels àmbits de patrimoni cultural i de la promoció econòmica. En aquesta línia, és important que anem millorant el funcionament de tots aquests organismes, que ajuden a la presa de decisions municipals amb el màxim debat i consens possible amb les persones i entitats representants del sector afectat. 

Una altra via de participació de la ciutadania en la presa de decisions és la no reglada, que acostuma a ser més eficaç i directa. Normalment és per a tractar temes que afecten directament al veïnat d’una zona concreta del municipi. Llavors la resposta és molt receptiva per part de la ciutadania, i el diàleg i el debat molt profitós amb els i les representants municipals. Un exemple recent és la sessió informativa que es v