L'escola bressol La Barqueta té una vacant per a infants nascuts l'any 2018

Última revisió 07-10-2019 08:43
04/10/2019

Hi ha una vacant al grup de mitjans l’escola bressol La Barqueta (per a infants nascuts l’any 2018). Els dies 7, 8 i 9 d’octubre, en horari de l’escola bressol, les famílies interessades a ocupar aquesta plaça vacant s’han de posar en contacte amb l’escola bressol La Barqueta (93 540 96 54, Torrent de Can Gaio, 19, de 9 a 12 i de 15 a 17 h), i presentar-hi la sol·licitud d’accés (que podran emplenar al mateix centre educatiu) i la documentació que l’acompanya (fotocòpia DNI de la persona sol·licitant, fotocòpia de la targeta sanitària de l'infant i fotocòpia del llibre de família). 

El divendres 11 d'octubre es penjarà el llistat d’alumnes interessats i es durà a terme el sorteig (a les 10 h) per determinar l’assignació de plaça.