El Ple d'octubre serà el dimecres 30

Última revisió 25-10-2019 07:54
24/10/2019

La propera sessió ordinària del Ple municipal serà el 30 d’octubre de 2019, a les 19 hores, a la sala de sessions de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes següents:
- Ple ordinari de data 19 de setembre de 2019.
- Ple extraordinari i urgent de data 15 d’octubre de 2019.
- Ple extraordinari de data 16 d’octubre de 2019.
- Ple extraordinari de data 17 d’octubre de 2019.

2. Informacions i comunicacions de l'Alcaldia.

3. Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

4. Aprovació inicial de l'expedient Pressupost 2020 amb el seus annexos, bases d'execució, plantilla i relació de llocs de treball.

5. Aprovació inicial del Pla econòmic i financer exercici 2019-2020.

6. Aprovació del nomenament de l’espai escènic ubicat a Ca n’Humet com a Espai Escènic Iago Pericot, en reconeixement a la trajectòria professional com a mestre, pintor, escenògraf i director d’escena de Santiago Pericot i Canaleta.

7. Aprovació d’atorgament de la Medalla de la Vila al Sr. Jordi Alumà Masvidal, amb motiu de la seva trajectòria artística.

8. Nomenament de representant de l’Ajuntament del Masnou al Consorci AMB per a la promoció d’habitatges protegits, i modificació del nomenament de les representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià.

9. Compatibilitat d'una funcionària.

10. Compatibilitat d'una treballadora.

11. Aprovació inicial de la modificació de l’apartat 29.5 de les Bases d’execució del pressupost de subvencions nominatives a atorgar pel procediment de concessió directa, exercici 2019.

12. Aprovació festius obertura comercial pel 2020.

13. Aprovació de l'addenda per al 2020 del Conveni de delegació de la competència municipal del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) al Consell Comarcal del Maresme per als anys 2019-2021.

14. Pròrroga guinguetes 2020.

15. Contesta de l'Equip de Govern als suggeriments i les preguntes de la sessió anterior.

16. Precs i preguntes adreçats a l'Equip de Govern.

17. Moció presentada pel Grup Municipal del PSC-CP per a la creació d'una Comissió Informativa Municipal de caràcter específic per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal.

18. Moció presentada pels grups municipals de JxCAT-UNITS i Fem Masnou per constituir una taula per la convivència al Masnou.

19. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de Cs de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.

20. Declaració institucional presentada pel Grup Municipal de la CUP-AMUNT en suport a totes les detingudes el 23 setembre de 2019.

Sala de plens de l'Ajuntament
Sala de plens de l'Ajuntament

Documents adjunts