Dinamitzadors cívics per reforçar la integració dels joves migrants

Última revisió 02-12-2019 08:05
29/11/2019

Dilluns, 25 de novembre, dos dinamitzadors van començar a treballar a l’Ajuntament per fomentar la convivència entre el centre de menors del Masnou i el seu entorn, i el treball en xarxa amb la comunitat. Dijous, dia 28, l’alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora d’Acció Social, Yulay Martínez, els van donar la benvinguda com a part de l’equip de l’Ajuntament.

Els dinamitzadors hauran d'actuar com a nexe de comunicació i creació de xarxa entre el centre de protecció de menors i el seu entorn. Aquestes dues noves figures hauran d’intervenir en la comunitat, tant amb els nois vinculats al centre com amb els que ja no ho estan. Durant els primers mesos, hauran de fer una prospecció de necessitats per poder establir un pla d’actuació integral. S'encarregaran de treballar l'emancipació juvenil, fomentar la convivència, el treball en xarxa amb la comunitat, i de prevenir i gestionar els conflictes que hi pugui haver.

Aquest projecte, fet a través del contracte programa de serveis socials que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies manté amb els ens locals, forma part del pla de suport de la Generalitat per als municipis que allotgen centres de joves que emigren sols. Inicialment, tindrà una durada d’un any i té una doble perspectiva: el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, conjuntament amb els ajuntaments i consells comarcals, vol reforçar els serveis existents per aconseguir la integració dels joves migrants com un actiu social de territori, i a la vegada, es pretén fomentar la societat inclusiva com un dels valors essencials.

 

L'alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora d'Acció Social, Yulay Martínez, els van donar la benvinguda com a part de l'equip de l'Ajuntament.
L'alcalde, Jaume Oliveras, i la regidora d'Acció Social, Yulay Martínez, els van donar la benvinguda com a part de l'equip de l'Ajuntament.